Jesus og kvinner – Dag 7

Lukasevangeliet forteller mye om kvinner. Vi leser om flere møter mellom Jesus og kvinner enn i de andre evangeliene. Kvinnene i Lukasevangeliet blir dessuten ofte løftet fram som sterke forbilder for leserne. Dette er særlig sterkt å lese, fordi vi vet at kvinner ikke hadde en like sterk posisjon som menn i samtida. Denne leseplanen tar deg med gjennom noen av tekstene hvor Jesus møter kvinner.

Headerbilde som sier "Jesus og kvinner"

De første vitnene om den tomme graven var kvinner. Dette er en opplysning som ingen ville ha funnet på å ta med, dersom historien var oppdiktet. For kvinner ble ikke regnet som like troverdige som menn i rettssaker. Når Lukas forteller at de første øyenvitnene var kvinner, er det derfor et trekk ved teksten som virker troverdig. Det gir et levende bilde av hvem som pleide å stelle de døde; det var kvinnene som kom først til alle graver. Gruppen med kvinner er de samme som ble nevnt i Lukas 8,1–3, som tjente Jesus med det de eide. Det var altså flere kvinner som gikk til graven. Grunnen til at bare to eller tre er navngitt i evangeliene, er et krav til vitner i rettssaker i jødedommen: En måtte ha to eller tre vitner før en sak kunne regnes som avgjort (5 Mos 17,6). Hvordan ville vi selv ha fortalt om den tomme graven?

Kvinnene ser den tomme graven

Lukas 24,1-10

Les i nettbibelen.

1Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. 2Da så de at steinen var rullet fra graven. 3Og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. 4De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær. 5Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem: «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? 6Han er ikke her, han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea: 7‘Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp.’» 8Da husket de hans ord. 9Og de vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elleve og til alle de andre. 10Det var Maria Magdalena, Johanna og Maria, Jakobs mor, som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene.