Jobs bok - Dag 2

Jobs bok formidler at lidelsen ikke kan forklares, men Gud kan erkjennes og erfares – på tross av lidelsen. Et menneske kan, med hele sin smerte, være hos den allmektige Gud. Den som lider får trøst ved å se Gud, ved personlig erfaring eller opplevelse av fellesskap med Gud (Sal 73,28).

Logos leseplan header (4-21)

På ny møtes Gud og Satan. Herren holder fram Jobs gudsfrykt Satan nådde ikke fram med sitt angrep. Men Satan mener å ha forklaringen på Jobs fromhet. Hvis han bare får skade kroppen hans, vil nok Job spotte Gud. Gud tillater at Job blir syk med store plager og smerter.

Men selv ikke den uutholdelige smerten får Job til å spotte Gud. Han må ha forstått at i denne verden får vi mennesker ta imot både onde og gode ting. Og kanskje ser Job lenger enn mange. Det er ikke slik at hvis du er god, får du bare gode dager, eller når ulykken rammer, er det fordi vi har syndet.

Jobs tre venner hadde ikke samme innsikt, får vi se. Men én god ting gjorde de. De kom. Og de tidde. Når noen lider, er vi ofte redd for å forstyrre. Men som regel gjør det godt når noen kommer når vi har det vondt. Og ofte er det ikke nødvendig å si så mye.

Anvendelsesspørsmål

  • Hva betyr det at noen kommer til deg når du har det vondt?

Jobs tre venner

Job 2,1-13

Les i nettbibelen.

1Så en dag kom gudesønnene og trådte fram for Herren. Blant dem var også Anklageren. 2Herren sa til ham: «Hvor kommer du fra?» Anklageren svarte: «Jeg har streifet omkring på jorden.» 3Herren sa: «Så la du vel merke til min tjener Job? På jorden finnes ingen som ham, en from og rettskaffen mann som frykter Gud og unngår alt ondt. Fortsatt står han fast i sin gudsfrykt. Du har utfordret meg til å ødelegge ham uten grunn.» 4Men Anklageren svarte: «Hud for hud! En mann gir jo alt han eier, for sitt liv. 5Hvis du nå rekker hånden ut og rører ved hans bein og kjøtt, så får vi se om han ikke spotter deg like opp i ansiktet.» 6Da sa Herren til Anklageren: «Se, han er i din makt, men spar livet hans!» 7Så gikk Anklageren bort fra Herren og slo Job med vonde byller fra hode til fot. 8Job tok et potteskår og skrapte seg med det, der han satt i asken. 9Da sa hans kone til ham: «Holder du fortsatt fast på din gudsfrykt? Spott heller Gud og dø!» 10Men han svarte: «Du taler som en vettløs kvinne. Når vi tar imot det gode fra Gud, skulle vi da ikke også ta imot det vonde?» Gjennom alt dette kom ingen synd over Jobs lepper. 11Da Jobs tre venner fikk høre om alt det vonde som hadde rammet ham, kom de til ham, hver fra sitt hjemsted: Elifas fra Teman, Bildad fra Sjuah og Sofar fra Naama. De møttes for å sørge med ham og for å trøste ham. 12Mens de ennå var et stykke borte, fikk de øye på ham; men de kjente ham ikke igjen. De brast i gråt, flerret kappene sine og kastet støv over hodet. 13Så satt de hos ham på jorden i sju dager og sju netter. Ingen sa et ord til ham, for de så at hans smerte var stor.