Johannes 4,1-7,13

I denne delen av Johannesevangeliet møter vi flere av Jesu mest kjente mirakler. Vi får se ham helbrede syke, gå på vannet, mette 5 000 og alt dette leder fram mot Peters store bekjennelse av hvem Jesus er - Guds hellige, han som har det evige livs ord.

Banner med myrull og solskinn som leser: Johannes 4,1-7,13 Logos 3-22.

I dette utdraget fra Logos 3-22 går vi gjennom 14 dager med Johannesevangeliet. Leseplanen er skrevet av to skribenter. Første del (Joh 4-5) er skrevet av Sofie Braut (Lektor på Tryggheim VGS) og andre del (Joh 6,1-7,13) er skrevet av Bjørn Olav Hansen (Pensjonert pastor i Det Norske Baptistsamfunn, forstander for Kristi himmelfartskapellet, medlem av Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby). Første del er skrevet på nynorsk og andre del er skrevet på bokmål. Dette er hva de to skribentene selv sier om sitt møte med tekstene:

Johannesevangeliet er makelaust. Jesu møte med menneske gir stadig mykje å undra seg over, og det er noko med dette å leva seg inn i desse fortetta augneblinkane der møtet med Jesus blir det store håpet, det nye livet, «game-changeren » – han som endrar alt. Eg har blitt minna om å verkeleg leva med dette håpet som grunntonen i livet, slik vi også finn det skildra i Kolossarbrevet: «Kristus mellom dykk, håpet om herlegdom» (1,27)!

Sofie Braut -

Johannes er «min apostel», om jeg kan være så personlig. Jeg tiltrekkes av hans djupe kjærlighet til Jesus, hans sans for detaljer i evangeliefortellingene, hans Kristus-mystikk, ikke minst i brevene. Det er en inderlighet, en Kristus-sentrering som fanger min oppmerksomhet allerede i prologen til det evangeliet som bærer hans navn. Det er ikke for ingenting Johannes er blitt kalt «kjærlighetens apostel». Han skriver jo så vakkert, både om kjærligheten til Jesus – den først kjærligheten, og om kjærligheten vi skal ha til alle mennesker, ikke minst våre søsken i troen.

Bjørn Olav Hansen -