Johannes 6,28–40

I denne delen av Johannesevangeliet møter vi flere av Jesu mest kjente mirakler. Vi får se ham helbrede syke, gå på vannet, mette 5 000 og alt dette leder fram mot Peters store bekjennelse av hvem Jesus er - Guds hellige, han som har det evige livs ord.

Banner med myrull og solskinn som leser: Johannes 4,1-7,13 Logos 3-22.

Hva var Jesu oppdrag?

Selv ikke Moses kunne gi den maten som Jesus kan gi! – Det må ha vakt oppmerksomhet blant de jødene som hørte hva Jesus sa denne dagen. Den maten Moses ga dem å spise under den lange ørkenferden, kunne – bokstavelig talt – holde dem gående der og da, og var i seg selv litt av et under. Men Jesus vil gi dem noe som gjør at de verken vil tørste eller sulte igjen. Han selv er dette brødet som metter og tilfredsstiller sjelens dypeste lengsler.

Jesus understreker at det ikke var Moses som ga israelittene manna i ørkenen. Det var Gud selv. Nå fortsetter Gud å gi dem mat – brød – det sanne brød; det brødet som har den egenskap at den gir verden liv.

Jesus etterlater seg ikke en arv, i form av en arv som skal videreføres etter ham. Evangeliet er radikalt annerledes: Han gir seg selv og er selv dette Livets brød. At man ikke behøver å sulte eller tørste mer, betyr at man allerede har tilgang til det man har bruk for.

Er det noen du kjenner som trenger dette budskapet i dag?

Tro på ham som Gud har sendt

Johannes 6,28-40

Les i nettbibelen.

28Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» 29Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.» 30«Hvilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. 31«Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen ga han dem å spise.» 32Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Det er min Far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. 33Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» 34Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» 35Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste. 36Men jeg har sagt dere: Enda dere har sett meg, tror dere ikke. 37Alle de som Far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort. 38For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. 39Og det han vil, han som har sendt meg, er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag. 40For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.»