Johannes 6,41–59

I denne delen av Johannesevangeliet møter vi flere av Jesu mest kjente mirakler. Vi får se ham helbrede syke, gå på vannet, mette 5 000 og alt dette leder fram mot Peters store bekjennelse av hvem Jesus er - Guds hellige, han som har det evige livs ord.

Banner med myrull og solskinn som leser: Johannes 4,1-7,13 Logos 3-22.

Hvordan vil du sammenfatte det du nå har lest?

Jesu ord vekker sterke reaksjoner. Hvem tror han at han er?! «Er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Kjenner vi ikke hans far og hans mor? Hvordan kan han si at han er kommet ned fra himmelen?»

Jesu tilhørere bedømte tingene ut fra menneskelig målestokk og etter ytre standard. Deres reaksjon da de ble stilt overfor Jesu påstand, var at den pekte på det faktum at han var sønn av en snekker, og at de hadde sett ham vokse opp i Nasaret. De var ikke i stand til å forstå at han som selv var en håndverker, og som attpåtil kom fra et fattig arbeiderhjem, kunne være Guds spesielle sendebud.

Det de manglet, var en åpenbaring av hvem Jesus er. Derfor sier Jesus: «Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham … Og de skal alle være lært av Gud … Hver den som hører av Faderen, og lærer, kommer til meg …» Jesus presiserer at for å få del i dette levende brødet, må de spise det. Disiplene skulle først til fulle forstå disse ordene da Jesus innstiftet nattverden.

Jeg er livets brød

Johannes 6,41-59

Les i nettbibelen.

41Jødene murret mot ham fordi han sa: «Jeg er brødet som er kommet ned fra himmelen.» 42Og de spurte: «Er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Vi kjenner jo både faren og moren hans. Hvordan kan han da si at han er kommet ned fra himmelen?» 43Jesus svarte: «Hold opp med denne murringen! 44Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. 45Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, kommer til meg. 46Men ingen har sett min Far. Bare han som er fra Gud, har sett Far. 47Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv. 48Jeg er livets brød. 49Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. 50Det brødet som kommer ned fra himmelen, er slik at den som spiser av det, ikke dør. 51Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden.» 52Nå ble det en strid mellom jødene, og de sa: «Hvordan kan han gi oss sin kropp å spise?» 53Jesus sa da til dem: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. 54Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. 55For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk. 56Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. 57Slik den levende Far har sendt meg og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser meg, leve ved meg. 58Dette er det brød som er kommet ned fra himmelen, ikke det som fedrene spiste, de som døde. Den som spiser dette brødet, skal leve i all evighet.» 59Dette sa han da han underviste folket i synagogen i Kapernaum.