Johannes 7,1–13

I denne delen av Johannesevangeliet møter vi flere av Jesu mest kjente mirakler. Vi får se ham helbrede syke, gå på vannet, mette 5 000 og alt dette leder fram mot Peters store bekjennelse av hvem Jesus er - Guds hellige, han som har det evige livs ord.

Banner med myrull og solskinn som leser: Johannes 4,1-7,13 Logos 3-22.

Hvorfor snakket folk om Jesus?

Jødene sto Jesus etter livet og med tekstene brødrene hans trodde ikke på ham. Det var den virkeligheten Jesus levde med. Johannes-prologens profetiske budskap (Joh 1,11) gikk bokstavelig talt i oppfyllelse: «Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.»

Løvhyttefesten ble feiret i den tredje uken i måneden Tisri, som inntraff omkring høstjevndøgn. Regner vi etter, må det altså ha gått et halvt år siden den påsken som er nevnt i kapittel 6. I denne tiden har Jesus virket i Galilea.

Løvhyttefesten som er en av jødenes store høytider, samlet mye folk i Jerusalem. Ifølge Jesu brødre burde dette være en utmerket anledning for Jesus å gjøre seg kjent. Galilea var jo fortsatt for en avkrok å regne, og nå hadde jo mange vendt seg bort fra Jesus der.

Jesus er derimot ikke med på dette PR-stuntet. Det er andre lover som gjelder i Guds rike. Gud handler når tiden er moden. Og Jesus selv venter på Guds time.

Jesus drar opp til løvhyttefesten

Johannes 7,1-13

Les i nettbibelen.

1Siden dro Jesus omkring i Galilea. Han ville ikke være i Judea, for jødene sto ham etter livet. 2Det var like før løvhyttefesten, en av jødenes høytider. 3Brødrene hans sa da til ham: «Dra bort herfra og reis til Judea, så også disiplene dine kan få se de gjerningene du gjør. 4For ingen som vil bli kjent, gjør noe i hemmelighet. Når du gjør slike gjerninger, så stå fram for all verden!» 5For heller ikke brødrene hans trodde på ham. 6Jesus sa til dem: «Min tid er ennå ikke kommet, men for dere er det alltid rett tid. 7Verden kan ikke hate dere, men meg hater den fordi jeg vitner om at verdens gjerninger er onde. 8Dere kan dra opp til høytiden. Jeg drar ikke, for min tid er ennå ikke inne.» 9Dette sa han til dem og ble selv igjen i Galilea. 10Men etter at brødrene hans var dratt opp til høytiden, dro han også selv av sted, ikke åpenlyst, men i hemmelighet. 11Jødene lette etter ham under festen og spurte: «Hvor er han?» 12Og det var mye snakk om ham blant folk. Noen sa: «Han er et godt menneske.» «Nei, han fører folket vill!» sa andre. 13Men ingen snakket åpent om ham, for de var redde for jødene.