Johannes 6,1–15

I denne delen av Johannesevangeliet møter vi flere av Jesu mest kjente mirakler. Vi får se ham helbrede syke, gå på vannet, mette 5 000 og alt dette leder fram mot Peters store bekjennelse av hvem Jesus er - Guds hellige, han som har det evige livs ord.

Banner med myrull og solskinn som leser: Johannes 4,1-7,13 Logos 3-22.

Hva vet du om Jesus etter å ha lest disse versene?

Det såkalte brødunderet, der Jesus metter 5000 menn, foruten kvinner og barn, med matpakka som en liten gutt har med seg, blir fortalt av alle de fire evangelieforfatterne. Hver av dem har enkelte detaljer som de øvrige ikke har tatt med. Det sier noe om troverdigheten hos disse fire evangelistene, de er ikke kopier av hverandres tekster.

Tiberias var en nyreist by, bygd på 20-tallet og oppkalt etter keiser Tiberius. Den fikk stadig større betydning og kom til å gi navn til sjøen, og dette er sannsynligvis årsaken til at Johannes gjør et tillegg til navnet Galileasjøen.

Disippelen Andreas undrer seg over hvordan en liten matpakke kan monne for å gi mat til en så stor folkemengde? Med Jesus blir selv små ressurser til mye, når han velsigner det. Det blir til og med noe til overs.

De som opplevde dette, ville gjøre Jesus til konge. Alle ville ha en konge som kunne ordne de mest grunnleggende materielle behovene. Dette er årsaken til at Jesus trekker seg tilbake fra folkets hyllest. – Men hva tror du gutten fortalte da han kom hjem?

Jesus metter fem tusen

Johannes 6,1-15

Les i nettbibelen.

1Senere dro Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, som også kalles Tiberiassjøen. 2En stor folkemengde fulgte etter ham fordi de så tegnene han gjorde da han helbredet de syke. 3Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene sine. 4Påsken, jødenes høytid, var nær. 5Jesus løftet blikket og så at en stor folkemengde kom til ham. Han sa da til Filip: «Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise?» 6Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. 7Filip svarte: «Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.» 8En annen av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham: 9«Det er et barn her som har fem byggbrød og to fisker. Men hva er det til så mange?» 10Da sa Jesus: «La folket sette seg.» Det var mye gress på stedet, og de satte seg ned. De var omkring fem tusen menn. 11Da tok Jesus brødene, ba takkebønnen og delte ut til dem som satt der. På samme måte delte han ut av fiskene, så mye de ville ha. 12Da de var blitt mette, sa han til disiplene: «Samle sammen stykkene som er til overs, slik at ikke noe går til spille.» 13De gjorde det, og etter måltidet fylte de tolv kurver med stykker som var blitt igjen av de fem byggbrødene. 14Da folk så det tegnet Jesus hadde gjort, sa de: «Dette må være profeten som skal komme til verden!» 15Jesus forsto at de ville komme og tvinge ham med seg for å gjøre ham til konge. Derfor trakk han seg bort igjen og gikk opp i fjellet, han alene.