Jona 4,1-11

Profeten Jona må være definisjonen av en feilslått profet. Tanken på at Gud kan komme til å finne på å vise nåde mot assyrerne var så forferdelig at Jona ikke så noen annen utvei enn å flykte.

Banner med fulger som flyr. Teksten leser: Jona, Logos 2-22 og "4 dager"

Hva fortjener vi egentlig?

«Fordi du fortjener det …» Vi hører det stadig. Samfunnet er gjennomsyret av det og kaller det karma. «Folk ligger som de reder,» sies det, og det tillater oss å være likegyldige til dem det ikke har gått så godt med i livet.

Jona hadde gått i svart. Guds tanker stemte ikke med hans. Han syntes ikke folket i Ninive fikk som fortjent. Gud var altfor bløthjertet! De fortjente jo å dø!

Det er jammen godt vi ikke får som fortjent! For det er ikke bare folket i Ninive som fortjener å dø. Nei, vi mennesker pådro oss dødsdommen ved å vende oss bort fra Gud. Og vi kjenner daglig at egoismen river i kroppen – trangen til å sette oss selv først. Nåde handler nettopp om å ikke få som fortjent. Gud elsker oss fordi vi er hans skapninger, og det handler aldri om hva vi har fortjent.

Og han elsker oss på tross av vårt selvsentrerte opprør mot ham. Han tilgir oss, på nytt og på nytt, og øser sin nåde over oss, helt ufortjent.

Anvendelsesspørsmål

  • Hva betyr ordet nåde for deg?

Jonas harme og Guds nåde

Jona 4,1-11

Les i nettbibelen.

1Men dette mislikte Jona sterkt, og han ble sint. 2Han ba til Herren: « Herre! Var det ikke det jeg sa da jeg var i mitt eget land? Derfor ville jeg skynde meg og flykte til Tarsis. For jeg vet at du er en nådig og barmhjertig Gud. Du er sen til vrede og rik på miskunn, så du angrer ulykken. 3Men nå, Herre, bare ta livet mitt! For jeg vil heller dø enn leve.» 4Da sa Herren: «Er du virkelig så sint?» 5Jona hadde gått ut av byen og slått seg ned på østsiden av den. Der hadde han laget en løvhytte og satt seg i skyggen under den for å se hvordan det gikk med byen. 6Da lot Herren Gud en ricinus-busk vokse opp over Jona for å kaste skygge over hodet hans og fri ham fra mismotet. Jona gledet seg stort over busken. 7Men ved daggry neste morgen sendte Gud en mark som stakk busken så den visnet. 8Og da solen sto opp, sendte Gud en brennende østavind. Solen stakk Jona i hodet så han nesten besvimte. Han ønsket at han måtte få dø, og sa: «Jeg vil heller dø enn leve.» 9Da sa Gud til Jona: «Er du virkelig så sint på grunn av ricinus-busken?» Han svarte: «Jeg er så sint at jeg kunne dø.» 10Herren sa: «Du hadde omsorg for ricinus-busken, som du ikke har hatt noe arbeid med og ikke fått til å vokse opp, og som ble til på en natt og ble ødelagt på en natt. 11Skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Ninive, hvor det er mer enn tolv ganger ti tusen mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også er en mengde dyr?»

Les mer

1Jakob så opp og fikk øye på Esau, som kom med fire hundre mann. Da fordelte han barna mellom Lea, Rakel og de to slavekvinnene. 2Han stilte slavekvinnene og barna deres lengst framme, Lea og barna hennes bak dem og Rakel med Josef bakerst. 3Selv gikk han foran dem og bøyde seg sju ganger til jorden, til han kom bort til broren sin. 4Men Esau sprang imot ham og omfavnet ham, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Og de gråt.

Les i nettbibelen

17Da kom han til seg selv og sa: ‘Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel! 18Jeg vil bryte opp og gå til min far og si: Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. 19Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av leiekarene dine.’ 20Dermed brøt han opp og dro hjem til faren.Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. 21Sønnen sa: ‘Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.’ 22Men faren sa til tjenerne sine: ‘Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham, gi ham ring på fingeren og sko på føttene.

Les i nettbibelen

23Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Les i nettbibelen

Likte du denne leseplanen?

Abonner på Logos bibelleseplan for å motta slike tekster gjennom hele året.