Koblet på - Dag 2

Vi tilhører «maybe attending»-generasjonen og liker å klare oss på egen hånd. Men i Bibelen lærer vi at vi er skapt for trofasthet og fellesskap, og at vi må koble oss på for å kunne elske Gud og mennesker. I denne Lagslunsjen strekker vi oss mer mot dette.

Banner som leser 8 dager, Lagslunsj, Koblet på

Koblet på Jesus

Sentrum i den kristne troen er Jesus Kristus. I dag skal vi se nærmere på vår relasjonen til ham.

Intro

  • Hvordan er det å bruke tid med Jesus for tiden?
  • Er det fint eller vanskelig? Spennende eller kjedelig?

Bibel

Johannes 15,1-8

Les i nettbibelen.

1Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. 2Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. 3Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. 4Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. 5Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. 6Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. 7Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. 8For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.

Se

  • «Bli i meg» oppfordrer Jesus. Hvilke positive konsekvenser sier han det vil få?

Tenk

  • Hva betyr det for dere og studiekamerater at dere samles til bønn, bibel og samtale?

Lev

  • Hvordan tror du det kan se ut helt praktisk i din hverdag å
    «bli i Jesus»?

Bønn

Be om at hver enkelt av oss skal få gode møter med Jesus i tiden som kommer, både sammen og hver for oss.

Utfordring

Det er lettere å prate sammen i gruppen hvis dere blir bedre kjent. Avtal en kveld der dere finner på noe sammen.