Koblet på - Dag 3

Vi tilhører «maybe attending»-generasjonen og liker å klare oss på egen hånd. Men i Bibelen lærer vi at vi er skapt for trofasthet og fellesskap, og at vi må koble oss på for å kunne elske Gud og mennesker. I denne Lagslunsjen strekker vi oss mer mot dette.

Banner som leser 8 dager, Lagslunsj, Koblet på

Koblet på studiestedet

Gud elsker gode relasjoner! Han gleder seg når vi prioriterer vennskap med dem vi studerer sammen med.

Intro

  • Hvordan er det å være en del av miljøet på studiet ditt?
  • Hva går man glipp av dersom man ikke bruker tid sammen med medstudenter?

Bibel

29Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. 30Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene: «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» 31Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. 32Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Les i nettbibelen

15Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. 16De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. 17Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. 18Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden.

Les i nettbibelen

Se

  • Hva legger du merke til i disse to tekstene?
  • Hvordan rører de ved deg?

Tenk

  • Hva vil det si å være i verden, men ikke av verden?
  • Hvordan er Jesus et forbilde for i dette?

Lev

  • Hva kan vi gjøre for å prioritere gode relasjoner med dem vi studerer sammen med?

Bønn

Be om gode vennskap med deres medstudenter.

Utfordring

Ta initiativ til å finne på noe sosialt sammen med noen på studiet ditt denne uka.