Koblet på - Dag 4

Vi tilhører «maybe attending»-generasjonen og liker å klare oss på egen hånd. Men i Bibelen lærer vi at vi er skapt for trofasthet og fellesskap, og at vi må koble oss på for å kunne elske Gud og mennesker. I denne Lagslunsjen strekker vi oss mer mot dette.

Banner som leser 8 dager, Lagslunsj, Koblet på

Koblet på hverandre

Hvordan kan vi være et fellesskap som er inspirert av Jesu kjærlighet?

Intro

  • Fortell om et godt fellesskap du har vært i, enten det er en vennegjeng, familien din, en idrettsklubb, en kirke eller annet.

Bibel

34Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 35Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.»

Les i nettbibelen

16Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken. 17Men den som har mer enn nok å leve av og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg? 18Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet.

Les i nettbibelen

Se

  • Hva sier Jesus skal kjennetegne hans disipler?

Tenk

  • Johannes oppfordrer til å gjøre som Jesus: gi vårt liv for våre søsken. Hva betyr det

Lev

  • Hvordan kan vi være gode mot hverandre?
  • Del hva som får deg til å føle deg elsket og satt pris på.

Bønn

Be om at Jesus skal gjøre oss i stand til å elske hverandre helt praktisk i hverdagen.

Utfordring

Tenk ut en konkret god gjerning du kan gjøre for noen i gruppa i uka som kommer.