Koblet på - Dag 5

Vi tilhører «maybe attending»-generasjonen og liker å klare oss på egen hånd. Men i Bibelen lærer vi at vi er skapt for trofasthet og fellesskap, og at vi må koble oss på for å kunne elske Gud og mennesker. I denne Lagslunsjen strekker vi oss mer mot dette.

Banner som leser 8 dager, Lagslunsj, Koblet på

Koblet på Ordet

På alle samlingene bruker vi tid på å lese i Bibelen. I dag ser vi på hva Bibelen betyr for oss.

Intro

  • Er det et bibelvers som har betydd mye for ditt liv?
  • På hvilken måte?

Bibel

15Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. 16Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, 17så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.

Les i nettbibelen

17Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.

Les i nettbibelen

31Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. 32Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

Les i nettbibelen

Se

  • Hvordan sier disse tekstene at Guds Ord kan fungere i møte med mennesker?

Tenk

  • Stemmer beskrivelsene i bibelversene med din opplevelse av å bruke Bibelen?

Lev

  • Har dere erfaringer med gode måter å bruke Bibelen på i hverdagen?

Bønn

Be om at Guds Ord må få plass i hjertene våre, så vi får vokse i tro og gode gjerninger.

Utfordring

Sjekk ut YouTube-kanalen «The Bible Project», som forklarer bøker og temaer i Bibelen gjennom fantastiske videoer. Norsk/Engelsk