Koblet på - Dag 6

Vi tilhører «maybe attending»-generasjonen og liker å klare oss på egen hånd. Men i Bibelen lærer vi at vi er skapt for trofasthet og fellesskap, og at vi må koble oss på for å kunne elske Gud og mennesker. I denne Lagslunsjen strekker vi oss mer mot dette.

Banner som leser 8 dager, Lagslunsj, Koblet på

Koblet på Guds kjærlighet

Gud er kjærlighet. Men det trenger vi hverandre for å forstå og erfare fullt ut.

Intro

  • Hvordan har samtalene den siste tiden preget ditt forhold til Gud?
  • Har du lært noe nytt i dette fellesskapet?

Bibel

Efeserne 3,16-20

Les i nettbibelen.

16Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. 17Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 18Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 19ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! 20Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår,

Se

  • Hva ber Paulus Gud om at de kristne (dvs. «de hellige») i Efesos skal få?
  • Får de det alene eller sammen? (se v. 18)

Tenk

  • Hvorfor trenger vi hverandre for å forstå Guds kjærlighet?

Lev

  • Hva konkret ønsker du å oppdage mer av i livet med Gud?

Bønn

Be om at vi sammen skal få se mer av hvem Gud er, og hvor stor kjærlighet Han har for oss og studiestedet.

Utfordring

Går du fast i en kirke, der du kan oppdage Jesus sammen med andre? Hvis nei, spør noen i gruppa om du kan bli med.