Koblet på - Dag 7

Vi tilhører «maybe attending»-generasjonen og liker å klare oss på egen hånd. Men i Bibelen lærer vi at vi er skapt for trofasthet og fellesskap, og at vi må koble oss på for å kunne elske Gud og mennesker. I denne Lagslunsjen strekker vi oss mer mot dette.

Banner som leser 8 dager, Lagslunsj, Koblet på

Koblet på gode nyheter

I dag skal vi se hvordan Jesu liv, død og oppstandelse er gode nyheter for oss.

Intro

  • Hva er forskjellen på gode nyheter og gode råd? Gi eksempler.

Bibel

16For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Les i nettbibelen

19For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, 20og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. 21Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. 22Men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil og uangripelige ville han føre dere fram for seg.

Les i nettbibelen

8For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. 9Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.

Les i nettbibelen

Se

  • Hva stopper du opp ved når du leser dette?

Tenk

  • Gir disse tekstene oss gode råd eller gode nyheter? Forklar.

Lev

  • Hvordan kjennes det å lese tekster om Jesu død på korset?
  • Uroer det deg, eller trøster det deg?

Bønn

Takk Gud, for at Han sendte sin sønn for å sone for våre synder. Takk for at Jesus gir oss frelse, nåde og et evig liv sammen med ham.

Utfordring

Prøv å forklare evangeliet med egne ord. Begynn for eksempel med: «De gode nyhetene er…»