Koblet på - Dag 8

Vi tilhører «maybe attending»-generasjonen og liker å klare oss på egen hånd. Men i Bibelen lærer vi at vi er skapt for trofasthet og fellesskap, og at vi må koble oss på for å kunne elske Gud og mennesker. I denne Lagslunsjen strekker vi oss mer mot dette.

Banner som leser 8 dager, Lagslunsj, Koblet på

Koblet andre på

Jesus ønsker å invitere alle mennesker til vennskap med seg selv.

Intro

  • Fortell om noen du bruker mye tid sammen med, som ikke er en kristen. Tror du han eller hun vil være interessert i å høre om Jesus?

Bibel

Johannes 1,43-51

Les i nettbibelen.

43Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Filip og sa til ham: «Følg meg!» 44Filip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. 45Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» 46«Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!» 47Jesus så Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.» 48«Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» 49Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.» 50«Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» 51Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over Menneskesønnen.»

Se

  • Hva tenker Natanael om Jesus?
  • Hvordan responderer Filip?
  • Og hva skjer når Natanael selv får møte Jesus?

Tenk

  • Hva kan denne teksten lære oss om å dele troen med andre?

Lev

  • Hvordan kan vi invitere våre venner til Jesus?
  • Hvordan ser det annerledes ut når han ikke er her rent fysisk?

Bønn

Be om muligheter til å invitere vennene våre til å oppdage Jesus og høre evangeliet.

Utfordring

Velg ut 1-3 personer på studiet ditt. Be om at disse personene skal se hvem Jesus er i løpet av dette semesteret.