Lengsel - Dag 4

Gud vil oss noe i de livene vi lever, men vi er ikke alltid hjemme når han kommer på besøk. Autopiloten som samtiden har installert i oss, tar oss ikke nødvendigvis dit vi ønsker å komme, og vi trenger derfor å kaste kritiske blikk på hva vi driver med, hva som driver oss og hva vi drives mot.

Banner som leser "Gud vil oss noe" og "fem dager. Bilde av leseplanens forfatter Truls Åkerlund.

Å gjøre ingenting for å forandre alt

Kristen etterfølgelse krever lommer av stillhet og ettertanke for å være sikre på at det er Kristus vi følger og ikke en eller annen karikatur som bare har fått tak i megafonen. Vi trenger nok å presse på for å få innsikt, men også å trekke oss tilbake for å få utsikt. Saken er at du kan forandre deg selv og verden ved å ikke gjøre noe som helst:

I en verden som måler verdi i kroner og øre, minutter og sekunder, er det å gjøre ingenting det samme som å gjøre aktiv motstand. Vi marsjerer lydløst ut i kampen for tilværelsen med stillhet som skarpe skudd og refleksjon som raketter. Det er kristen subversjon – å undergrave destruktive praksiser som i lengden tærer på menneskelivet, og erstatte dem med rytmer og verdier som fremmer gode og bærekraftige liv.

Jeg snakker ikke her om hengehuenes og døgeniktenes stadige gnål om å ta det rolig. I en verden med så mange behov som i vår, trenger vi flere hender i sving, ikke færre. Men for at det vi gjør i vår ytre verden skal være bærekraftig, trenger vi å skape rom til å lytte i vårt indre. Appellen om å holde på, stå opp og gjøre store ting for Gud må derfor gå hånd i hånd med oppfordringen om å holde kjeft, bøye seg ned og ikke gjøre noe som helst annet enn å beundre Gud. Ved å lukke én dør for å være stille og alene åpner vi nemlig en annen for å høre Guds stemme og være sammen med ham:

Kom og se!

Salmene 46,9-11

Les i nettbibelen.

9Kom og se hva Herren har gjort, han som gjør skremmende ting på jorden! 10Han gjør slutt på krig over hele jorden, han bryter buer og splintrer spyd, han setter fyr på vogner. 11Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden.

Han som sier «gå for meg!» (Matt 28,18-20), sier også «kom til meg!» (Matt 11,28-30). Vi må derfor lære å tjene Gud både gjennom nærvær og fravær – ved å lene oss fram og trekke oss tilbake.

Misjonsbefalingen

Matteus 28,18-20

Les i nettbibelen.

18Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Spørsmål til ettertanke:

  • Har du tilstrekkelig med langsom, sammenhengende tid i livet? Hvis ikke, er det grep du kan gjøre for å sikre tilstrekkelig plass til bønn, stillhet og ettertanke i hverdagen?