Lukas, Et annerledes liv – Dag 1

Gud vil snu opp ned på alt. Slik er det Jesus framstiller Guds rike i denne leseplanen. Jesus viser oss at alt egentlig er motsatt av det de fleste tenker: Det er de fattige som er lykkelige, og det er de rike det er synd på. Det er de laveste som Gud vil løfte høyest opp. Og alle pengene som vi har så stor tillit til, de er egentlig ikke våre. Men midt i alt som blir snudd opp ned, er det én ting som aldri blir borte: det nye fellesskapet av mennesker som tror på Jesus.

Et annerledes liv – leseplan-banner

Dag 1: Gud vil snu opp ned på alt.
Marias lovsang handler om at sønnen hennes skal snu opp ned på alt.

Intro: Hvem er det som blir regnet som størst i verden i dag?

Bibelteksten

Lukas 1,46–55

Les i nettbibelen.

46Da sa Maria: 47og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. 48For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, 49for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige; hellig er hans navn. 50Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. 51Han gjorde storverk med sin sterke arm; han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. 52Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. 53Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg. 54Han tok seg av Israel, sin tjener, og husket på sin miskunn 55slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ætt, til evig tid.»

SE: Hva sier Maria i vers 52 om herskerne, og hva sier hun om de lave?

TENK: I hvilket rike og hvilken historisk situasjon er det Maria synger disse ordene?

LEV: Hvem er det vi ser opp til? Og hvem er det Gud vil vi skal opphøye?

Bønn: Be om å få se de lave i verden med Marias blikk.

Ukas utfordring: Vet du om en person som folk ser ned på? Bestem deg for å gjøre noe som løfter han/henne opp.