Lukas: Et annerledes liv – Dag 2

Et annerledes liv – leseplan-banner

Dag 2: Lykkelige er de fattige
Jesus snur opp ned på hvem som er lykkelige, og hvem det er synd på.

Intro: «Salige» betyr «lykkelige», og «ve» betyr «stakkars». Hvem er det egentlig synd på?

Bibelteksten

Lukas 6,20-31

Les i nettbibelen.

20Da løftet han blikket, så på disiplene sine og sa: «Salige er dere fattige, Guds rike er deres. 21Salige er dere som nå sulter, dere skal mettes. Salige er dere som nå gråter, dere skal le. 22Salige er dere når folk hater dere, når de utstøter dere og håner dere og skyr navnet deres som noe ondt – for Menneskesønnens skyld! 23Gled dere på den dagen og hopp av fryd, stor er lønnen dere har i himmelen. Slik gjorde også fedrene med profetene. 24Men ve dere rike, dere har alt fått deres trøst. 25Ve dere som nå er mette, dere skal sulte. Ve dere som nå ler, dere skal sørge og gråte. 26Ve dere når alle taler vel om dere. Det samme gjorde også fedrene med de falske profetene. 27Men til dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, 28velsign dem som forbanner dere, og be for dem som mishandler dere. 29Slår noen deg på det ene kinnet, så by fram det andre også. Om noen tar fra deg kappen, så nekt ham heller ikke skjorten. 30Gi til hver den som ber deg, og om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake. 31Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.

SE: Hvorfor er det synd på de som er rike, ifølge vers 24?

TENK: Kjenner du noen som er fattige eller som sulter? Hvorfor/hvorfor ikke?

LEV: Hva sier Jesus vi skal gjøre mot dem som hater oss?

Bønn: Be for de du kjenner som gråter.

Utfordring: Kan du prøve å bli kjent med noen som er fattige eller som sulter?