Lukas: Et annerledes liv – Dag 4

Et annerledes liv – leseplan-banner

Dag 4: Hva med pengene?
Har Jesus en mening om det vi eier? Hva skal vi bruke pengene våre til i Guds rike?

Intro: Jesus kastet pengene ut av tempelet. Er det noe vi burde kaste ut?

Bibelteksten

Lukas 19,45-48

Les i nettbibelen.

45Så gikk Jesus inn på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som drev handel der. 46Han sa til dem: «Det står skrevet: Mitt hus skal være et bønnens hus. Men dere har gjort det til en røverhule.» 47Hver dag var han på tempelplassen og underviste. Overprestene og de skriftlærde og alle folkets ledere ville gjerne få tatt livet av ham. 48Men de fant ikke noen måte å gjøre det på, for hele folket hang ved ham og hørte på ham.

SE: Les den samme teksten i Matt 21,12–13. Hva mer får dere vite der?

TENK: Har handel og kristendom noe med hverandre å gjøre? Hvorfor/hvorfor ikke?

LEV: Hvor tror du Jesus vil vi skal bruke pengene våre?

Bønn: Be om visdom til å bruke pengene dine på riktig måte.

Ukas utfordring: Kan du la være å bruke penger en hel dag?