Lukas, Et annerledes liv – Dag 4

Gud vil snu opp ned på alt. Slik er det Jesus framstiller Guds rike i denne leseplanen. Jesus viser oss at alt egentlig er motsatt av det de fleste tenker: Det er de fattige som er lykkelige, og det er de rike det er synd på. Det er de laveste som Gud vil løfte høyest opp. Og alle pengene som vi har så stor tillit til, de er egentlig ikke våre. Men midt i alt som blir snudd opp ned, er det én ting som aldri blir borte: det nye fellesskapet av mennesker som tror på Jesus.

Et annerledes liv – leseplan-banner

Dag 4: Hva med pengene?
Har Jesus en mening om det vi eier? Hva skal vi bruke pengene våre til i Guds rike?

Intro: Jesus kastet pengene ut av tempelet. Er det noe vi burde kaste ut?

Bibelteksten

Lukas 19,45–48

Les i nettbibelen.

45Så gikk Jesus inn på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som drev handel der. 46Han sa til dem: «Det står skrevet: Mitt hus skal være et bønnens hus. Men dere har gjort det til en røverhule.» 47Hver dag var han på tempelplassen og underviste. Overprestene og de skriftlærde og alle folkets ledere ville gjerne få tatt livet av ham. 48Men de fant ikke noen måte å gjøre det på, for hele folket hang ved ham og hørte på ham.

SE: Les den samme teksten i Matt 21,12–13. Hva mer får dere vite der?

TENK: Har handel og kristendom noe med hverandre å gjøre? Hvorfor/hvorfor ikke?

LEV: Hvor tror du Jesus vil vi skal bruke pengene våre?

Bønn: Be om visdom til å bruke pengene dine på riktig måte.

Ukas utfordring: Kan du la være å bruke penger en hel dag?