Lukas, Et annerledes liv – Dag 5

Gud vil snu opp ned på alt. Slik er det Jesus framstiller Guds rike i denne leseplanen. Jesus viser oss at alt egentlig er motsatt av det de fleste tenker: Det er de fattige som er lykkelige, og det er de rike det er synd på. Det er de laveste som Gud vil løfte høyest opp. Og alle pengene som vi har så stor tillit til, de er egentlig ikke våre. Men midt i alt som blir snudd opp ned, er det én ting som aldri blir borte: det nye fellesskapet av mennesker som tror på Jesus.

Et annerledes liv – leseplan-banner

Dag 5. Et fellesskap rundt et bord
Jesus skaper fellesskap omkring seg. Vi kjenner ham igjen når han samler oss rundt bordet.

Intro: Hvem pleier du å like å sitte til bords med?

Bibelteksten

Lukas 24,28–35

Les i nettbibelen.

28De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre. 29Men de ba ham inntrengende: «Bli hos oss! Det lir mot kveld, og dagen heller.» Da gikk han med inn og ble hos dem. 30Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. 31Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. 32De sa til hverandre: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» 33Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de elleve og vennene deres samlet, 34og disse sa: «Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simon.» 35Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet.

SE: Nøyaktig når er det de to disiplene kjenner igjen Jesus?

TENK: Hva tenker du om de dagene da du ikke tro at Jesus er der?

LEV: Kjenner du noen som du kan be om å sitte til bords hos deg?

Bønn: Be om hjelp til å oppdage Jesus i hverdagen din.

Ukas utfordring: Oppsøk et sted der de bryter brødet.