Lukas: Et annerledes liv – Dag 9

Et annerledes liv – leseplan-banner

Dag 9: Et fellesskap som varer etter døden
De som trodde på Jesus, var ikke redde for å dø. De ville bare fortelle om Jesus.

Intro: Hva fikk den store misjonæren Paulus til å risikere livet?

Bibelteksten

Apostlenes gjerninger 20,17-37

Les i nettbibelen.

17Fra Miletos sendte han bud til Efesos og kalte til seg menighetens eldste. 18Da de var kommet, talte han til dem:«Dere vet hvordan jeg har gått fram hos dere hele tiden, fra den første dagen jeg satte foten i Asia. 19Jeg har tjent Herren i all ydmykhet og med tårer i alle de prøvelsene jødene har ført over meg med sine onde planer. 20Dere vet at jeg ikke har holdt noe tilbake som kunne gagne dere, men jeg har forkynt for dere og undervist dere både offentlig og i hjemmene. 21Jeg har vitnet for både jøder og grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus. 22Og nå drar jeg til Jerusalem, bundet av Ånden. Hva som skal møte meg der, vet jeg ikke, 23men Den hellige ånd vitner for meg i by etter by og varsler om lenker og forfølgelser som venter meg. 24Men for meg er ikke liv eller død verdt å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om evangeliet om Guds nåde. 25Og nå vet jeg at alle dere, som jeg har levd blant og forkynt Riket for, aldri mer skal se ansiktet mitt. 26Derfor erklærer jeg for dere på denne dag at jeg er uten skyld om noen forspiller sitt liv, 27for jeg har på ingen måte unnlatt å forkynne hele Guds plan og vilje. 28Ta vare på dere selv og på hele den flokken som Den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for! Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod. 29For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. 30Ja, blant deres egne skal det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg. 31Våk derfor og husk på at jeg natt og dag i tre år aldri holdt opp med å rettlede hver eneste en av dere med tårer. 32Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan bygge opp og gi dere arven sammen med alle dem som er blitt helliget. 33Jeg har aldri vært ute etter sølv eller gull eller klær fra noen. 34Dere vet selv at disse hendene har skaffet meg og medarbeiderne mine det vi trengte. 35Alltid har jeg holdt fram for dere at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. Husk de ordene Herren Jesus selv sa: ‘Det er saligere å gi enn å få.’» 36Da han hadde sagt dette, falt han på kne sammen med dem alle og ba. 37De brast alle i gråt og falt Paulus om halsen og kysset ham.

SE: Hva står det om tårer i denne teksten? Hvem gråter, og hvorfor?

TENK: Hva virker som det aller viktigste for Paulus når han tar avskjed?

LEV: Hva om de første kristen hadde vært feige? Hadde vi fått høre om Jesus da?

Bønn: Be om å få ha et like sterkt håp som Paulus hadde.

Utfordring: Kan du finne en anledning i denne uka til å si noe om Jesus til andre?