Møter med Jesus – Dag 1

Jesus er sann Gud og sant menneske. Det er ingen andre som ham. I evangeliene leser vi om hvordan Jesus møtte og forandret livene til folk gjennom helbredelse og omvendelse.

Banner som leser: Lagslunsj, 8 dager

Jesus møter barna

I denne lagslunsjen skal vi se på noen av Jesu møter med ulike mennesker, og lære av dem. I dag handler det om de små barna.

Intro

  • Hva synes du om å tilbringe tid med barn?

Bibel

Markus 10,13-16

Les i nettbibelen.

13De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. 14Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. 15Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» 16Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

Bibel

Markus 9,33-37

Les i nettbibelen.

33De kom til Kapernaum, og da de var i hus, spurte han dem: «Hva var det dere snakket om underveis?» 34Men de tidde, for på veien hadde de snakket med hverandre om hvem som var den største. 35Da satte han seg ned, kalte de tolv til seg og sa til dem: «Om noen vil være den første, må han være den siste av alle og tjener for alle.» 36Så tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem. Han la armen om barnet og sa til dem: 37«Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men ham som har sendt meg.»

Se

  • Se for dere situasjonene i disse tekstene. Hvordan tror dere barna og disiplene opplevde disse dem

Tenk

  • Hva vil Jesus få disiplene til å forstå med det han sier?

Lev

  • Hva vil det si å være en «tjener for alle» i praksis?

Bønn

Gud, vi takker deg for at du elsker de små, og gjør dem til eksempler for oss. Vi takker deg for at vi får være dine barn, og at du elsker oss bare fordi vi finnes.

Utfordring

Se på noen bilder fra da du selv var et lite barn og tenk over hva som kjennetegnet livet da.