Møter med Jesus – Dag 3

Jesus er sann Gud og sant menneske. Det er ingen andre som ham. I evangeliene leser vi om hvordan Jesus møtte og forandret livene til folk gjennom helbredelse og omvendelse.

Banner som leser: Lagslunsj, 8 dager

Jesus møter mannen ved Jeriko

Vi skal se på et møte Jesus hadde med en blind mann på vei inn i Jeriko.

Intro

  • Hvor ofte stopper du opp og gir oppmerksomhet til noen du ikke kjenner godt?

Bibel

–43

Les i nettbibelen.

35Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. 36Mannen hørte at det var mye folk på veien, og spurte hva som sto på. 37De svarte ham: «Jesus fra Nasaret kommer forbi.» 38Da ropte han: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» 39De som gikk foran, snakket strengt til ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere: «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» 40Jesus stanset og ba om at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus ham: 41«Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han svarte: «Herre, la meg få synet igjen!» 42Jesus sa til ham: «Bli seende! Din tro har frelst deg.» 43Straks kunne han se, og han ga seg i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud.

Se

  • Hva kaller den blinde mannen Jesus – og hvorfor?

Tenk

  • Den blinde fikk synet tilbake fordi han trodde. Hva trodde han på?

Lev

  • Både i møte med mannen og oss spør Jesus: «Hva kan jeg gjøre for deg?». Hva har det å si for din hverdag?

Bønn

Takk Jesus for at du stoppet opp og tok deg tid til mannen ved veien. Takk for at du ved ditt liv, din død og din oppstandelse tok deg tid til alle mennesker og at livets gave også gjelder meg.

Utfordring

I løpet av uken, overrask noen med spørsmålet «Hva kan jeg gjøre for deg?».