Møter med Jesus – Dag 4

Jesus er sann Gud og sant menneske. Det er ingen andre som ham. I evangeliene leser vi om hvordan Jesus møtte og forandret livene til folk gjennom helbredelse og omvendelse.

Banner som leser: Lagslunsj, 8 dager

Jesus møter de to syke

Jesus kunne være litt av en rebell. Vi skal se hvordan Jesus brøt med noen av datidens forventninger.

Intro

  • Hva kjennetegner en typisk «rebell»? Har dere vært rebelske noen gang?

Bibel

Lukas 13,10-17

Les i nettbibelen.

10En sabbat underviste han i en av synagogene. 11Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i atten år. Hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. 12Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa: «Kvinne, du er løst fra sykdommen din.» 13Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og lovpriste Gud. 14Men synagogeforstanderen ble forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten, og han sa til forsamlingen: «Det er seks dager til å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten.» 15«Hyklere», svarte Herren, «løser ikke hver eneste en av dere oksen eller eselet fra båsen også på sabbaten og leier dem ut så de får drikke? 16Men her er en Abrahams datter som Satan har holdt bundet i hele atten år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat?» 17Da han sa dette, måtte de skamme seg, alle motstanderne hans. Men alle som var samlet, gledet seg over alt det underfulle han gjorde.

Bibel

Lukas 6,6-11

Les i nettbibelen.

6En annen sabbat gikk han inn i synagogen og underviste. Der var det en mann med en høyre hånd som var vissen. 7De skriftlærde og fariseerne holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for. 8Men han visste hva de tenkte, og sa til mannen med den syke hånden: «Reis deg og kom fram!» Han reiste seg og gikk fram. 9«Nå spør jeg dere», sa Jesus, «hva er tillatt på sabbaten? Å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å ødelegge liv?» 10Han så rundt seg på dem alle og sa til mannen: «Rekk fram hånden din!» Han gjorde det, og hånden ble frisk igjen. 11Da ble de helt fra seg av raseri og begynte å snakke sammen om hva de skulle gjøre med Jesus.

Se

  • Hva sier teksten om hvordan jødene betraktet sabbaten?

Tenk

  • Hvordan ble helbredelse på sabbaten mottatt ulikt av de syke, de jødiske lederne og folkemengden?

Lev

  • Hvordan kan vi utfordre uskrevne regler i vår samtid? Bør vi kristne egentlig gjøre det?

Bønn

Takk, Jesus, at du utfordret status quo. Lær oss å leve etter din vilje og stå opp for sannheten selv om det koster.

Utfordring

Vær litt rebell på en sak som du bryr deg om! Tør å gjøre en forskjell.