Møter med Jesus – Dag 5

Jesus er sann Gud og sant menneske. Det er ingen andre som ham. I evangeliene leser vi om hvordan Jesus møtte og forandret livene til folk gjennom helbredelse og omvendelse.

Banner som leser: Lagslunsj, 8 dager

Jesus møter fariseerne og de skriftlærde

Jesus oppfordret til å elske sine fiender, men han kritiserte undertrykkere som regnet seg bedre enn andre.

Intro

  • Hva tror du at «rettferdig sinne» innebærer? Har dere opplevd det?

Bibel

Lukas 11,37-46

Les i nettbibelen.

37Da han hadde talt, var det en fariseer som innbød ham til å spise hos seg, og han ble med inn og tok plass ved bordet. 38Fariseeren ble forbauset da han så at Jesus ikke helte vann over hendene før måltidet. 39Men Herren sa til ham:«Ja, dere fariseere, dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er dere selv fulle av griskhet og ondskap. 40Uforstandige mennesker! Han som har skapt det utvendige, har ikke han også skapt det innvendige? 41Gi heller det dere har i beger og fat, som gave til de fattige, så blir alt rent for dere. 42Men ve dere, fariseere! Dere gir tiende av mynte, vinrute og alle slags grønnsaker, men overser rettferdighet og kjærlighet til Gud. Det ene burde gjøres og det andre ikke forsømmes. 43Ve dere, fariseere! Dere elsker å sitte fremst i synagogene og at folk hilser dere på torget. 44Ve dere! Dere ligner graver som ikke lenger er synlige, og som folk går på uten å vite det.» 45Da tok en av de lovkyndige til orde og sa: «Mester, med slike ord krenker du også oss.» 46Men Jesus svarte: «Ve dere lovkyndige også! Dere lesser på folk byrder som ikke er til å bære, men selv rører dere dem ikke med en finger.

Se

  • Hva er det Jesus kritiserer menneskene for?

Tenk

  • Det er kanskje ikke så rart at de ville kvitte seg med Jesus. Hva sier det om Jesus at han snakket slik? Viste han kjærlighet?

Lev

  • Tør du å si fra når noen gjør noe galt? I hvilke situasjoner har du tenkt at du kunne sagt ifra, men ikke gjort det?

Bønn

Gud, takk at du tilgir oss selv om vi gjør mye galt. Hjelp oss å stå opp mot urett. La oss ikke tenke at vi er bedre enn andre, men være ydmyke.

Utfordring

Si fra neste gang du ser at noen blir urettferdig behandlet.