Møter med Jesus – Dag 8

Jesus er sann Gud og sant menneske. Det er ingen andre som ham. I evangeliene leser vi om hvordan Jesus møtte og forandret livene til folk gjennom helbredelse og omvendelse.

Banner som leser: Lagslunsj, 8 dager

Jesus møter en offiser

Israelsfolket var Guds folk, men Jesus møtte også noen som ikke var jøder.

Intro

  • Har du hatt kontakt med mennesker av en annen religion eller kultur enn deg? Hender det at du undrer deg over forskjeller eller likheter mellom oss?

Bibel

Lukas 7,1-10

Les i nettbibelen.

1Da Jesus hadde holdt denne talen til folket, gikk han inn i Kapernaum. 2En offiser der hadde en tjener som var så syk at det sto om livet. Han satte stor pris på denne tjeneren. 3Da han fikk høre om Jesus, sendte han noen av jødenes eldste til ham for å be ham komme og redde tjenerens liv. 4De kom til Jesus og ba ham inntrengende: «Han fortjener at du gjør dette for ham», sa de, 5«for han elsker folket vårt, og det er han som har bygd synagogen for oss.» 6Jesus gikk da med dem.Men da han ikke var langt fra huset, sendte offiseren noen venner til ham med bud: «Herre, gjør deg ikke mer bry! Jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak 7– derfor våget jeg heller ikke selv å komme til deg. Men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. 8For jeg står selv under kommando, og jeg har soldater under meg. Sier jeg til én: ‘Gå!’ så går han, og til en annen: ‘Kom!’ så kommer han, og til min tjener: ‘Gjør dette!’ så gjør han det.» 9Jesus undret seg da han hørte dette. Han vendte seg til mengden som fulgte ham, og sa: «Det sier jeg dere: Ikke engang i Israel har jeg funnet en slik tro.» 10Og da utsendingene kom tilbake til huset, fant de tjeneren frisk.

Se

  • Hva får Jesus til å undre seg?

Tenk

  • Hva tror dere offiseren har hørt om Jesus som får han til å behandle ham med så mye ærefrykt?

Lev

  • Hva vil det si å ha «en slik tro» som Jesus nevner her? Når er troen din sterk eller svak? Må man ha en sterk tro hele tiden for å følge Jesus?

Bønn

Jesus, vi takker for at alle er velkomne til å følge deg. Vis oss hvordan det ser ut, og styrk oss på veien.

Utfordring

Be Gud om å møte noen som overrasker deg med troen sin.