Oppdag kjærligheten – Dag 2

Bibelno Leseplan Oppdagkjarligheten

Kjærligheten er fra Gud

I en samtale med de religiøse lederne i samtiden siterer Jesus den trosbekjennelsen han lærte som barn. Den står i Femte Mosebok (5 Mos 6,4-9). I denne bekjennelsen beskrives forholdet til Gud med verbet «å elske». En kunne ha brukt andre ord, som «adlyde» eller «tjene». Men ordene om å elske viser oss en Gud som ønsker at menneskene skal velge selv. At relasjonen mellom Gud og mennesker skal være kjærlighet er et av de sterkeste kjennetegnene ved den kristne troen. Troen er ikke blind lydighet, men et frivillig valg om å gå inn i en relasjon til Gud. Når Jesus siterer disse ordene, legger han til et annet bud fra Det gamle testamente: budet om å elske sin neste (3 Mos 19,18). Ordet neste betyr medmenneske. Alle mennesker, både kjente og ukjente, er regnet med i ordet neste. Disse ordene fra Jesus om kjærligheten blir kalt for det dobbelte kjærlighetsbudet. Denne dobbeltheten – at forholdet til både Gud og mennesker være preget av kjærlighet – er kristendom i et nøtteskall.

Bibeltekst

Matteus 22,34-40

Les i nettbibelen.

34Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. 35Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: 36«Mester, hvilket bud er det største i loven?» 37Han svarte: «‘ Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ 38Dette er det største og første budet. 39Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ 40På disse to budene hviler hele loven og profetene.»