Oppdag kjærligheten – Dag 3

Kjærlighet til alle mennesker

Verdenshistoriens mest berømte tale er Bergprekenen. Her deler Jesus sin visjon for menneskelivet. Visjonen skildrer ikke bare en lett forbedret utgave av livet slik vi kjenner det i dag. Den beskriver det fullkomne livet, det som først blir fullbyrdet i Guds rike, men som vi stadig strekker oss etter. Talen er blitt kalt for «Guds rikes grunnlov». Her tar Jesus opp et motiv fra Det gamle testamentet og skjerper det: Også i Mosebøkene kunne en tale om å elske andre enn sine aller nærmeste: «Dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt» (5 Mos 10,19). Men Jesus utvider perspektivet til å omfatte alle. Livet handler ikke lenger bare om å elske vennene og slektningene våre. Til og med fiendene er regnet med. De færreste vil i dag si at de har fiender. Men mange har noen de misliker, noen som gjør livet vanskelig for dem, noen som de ikke kan tilgi. Også disse menneskene er regnet med når Jesus snakker om kjærlighet. Slik utfordrer kjærligheten oss til å strekke ut en hånd.

Bibeltekst

Matteus 5,43–48

Les i nettbibelen.

43Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’ 44Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, *velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,• og be for dem som *mishandler dere og• forfølger dere. 45Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 47Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? 48Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.