Oppdag kjærligheten – Dag 4

Bibelno Leseplan Oppdagkjarligheten

Guds kjærlighet til menneskene

Et av de mest kjente versene i Bibelen er Johannes 3,16. Her får vi lytte til en nattlig samtale mellom Jesus og en høytstående leder i folket. I denne samtalen kommer Jesus med det sterkeste uttrykket vi finner i hele Bibelen for Guds kjærlighet til menneskene. Her brukes ikke bare verbet «elske», men også en setning som forteller hvordan Gud har elsket menneskene: «Han ga sin Sønn». Vi som leser setningen i lyset fra påskedramaet, forstår hva ordene viser til: Jesu død på korset på Golgata. I koblingen av ordene «elsket» og «ga» ligger det en dyp visshet om at den sanne kjærligheten har et element av offer i seg. Kjærligheten er mer enn en følelse. På sitt beste blir den til en oppofrende handling, gjort i kjærlighet til den som en elsker. Slik er Guds kjærlighet til menneskene. Og slik skal også vår kjærlighet til andre være, står det i de senere bøkene i Det nye testamente: «Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken» (1 Joh 3,16).

Bibeltekst

Johannes 3,1-17

Les i nettbibelen.

1Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. 2Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.» 3Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» 4«Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?» 5Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. 6Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. 7Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.’ 8Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.» 9«Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus. 10Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det? 11Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. 12Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? 13Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen: Menneskesønnen, *som er i himmelen•. 14Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, 15for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. 16For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.