Påske – Dag 2

Jesus berører oss med sin lidelseshistorie. Hans nåde er gratis, men den er ikke billig. Den er gratis for oss, men den kostet Jesus alt. Det fantastiske er at det som så ut som det største nederlaget, ble den største seier! Evangeliet om Jesus er i sannhet det glade budskap! Denne leseplanen for påsken tar utgangspunkt i tekstene fra Markusevangeliet.

Bibelno Leseplan Paske

Mandag

Skrevet av: Oddvar Søvik, pensjonert pastor

Hva er ditt vitnesbyrd om Jesus?

Det høye råd – Sanhedrin – var jødenes høyesterett. Det besto av 71 personer: Saddukeere, fariseere, skriftlærde og eldste. Øverstepresten, i dette tilfellet Kaifas, var formann i rådet. På denne tiden hadde Rådet begrenset makt, siden romerne var herrer i landet. De kunne bare dømme i religiøse saker, men ikke avsi dødsdom.

Ifølge 5 Mos 19,15 måtte to eller tre vitner samstemme om det skulle avsies en fellende dom, men her motsa de falske vitnene hverandre.

Da er det Kaifas tar saken i egne hender og spør direkte om Jesus er Messias, «sønn av Den velsig- nede». – Jødene hadde slik respekt for Guds navn at de omskrev det med andre ord.

Jesus svarer klart bekreftende. I tillegg kaller han seg «Menneskesønnen». Ifølge Daniel 7,13–14 var det en betegnelse på den opphøyde Messias.

Jesus visste at nå skulle han dø og at dette svaret ville dømme ham til døden for gudsbespottelse. Men det underlige er at disse menneskene som ikke trodde at Jesus var den han sa han var, er med på å virkeliggjøre Guds evige frelsesplan. (Se Apg 2,23 og 1 Pet 1,20. )

Jesus ble dømt skyldig for at vi skulle gå fri.

Bibeltekst

Markus 14,53-65

Les i nettbibelen.

53De førte Jesus til øverstepresten, og alle overprestene, de eldste og de skriftlærde kom sammen. 54Men Peter hadde fulgt etter ham på avstand, helt inn på gårdsplassen hos øverstepresten. Der satt han sammen med vaktene og varmet seg ved bålet. 55Overprestene og hele Rådet prøvde å skaffe vitneutsagn mot Jesus for å få ham dømt til døden, men de fant ikke noe. 56Mange vitnet falskt mot ham, men vitneutsagnene deres stemte ikke overens. 57Da sto noen fram og kom med dette falske vitneutsagnet mot ham: 58«Vi har hørt ham si: ‘Jeg skal rive ned dette tempelet som er gjort med hender, og på tre dager bygge et annet som ikke er gjort med hender.’» 59Men heller ikke her var det samsvar mellom vitneforklaringene. 60Da reiste øverstepresten seg, steg fram og spurte Jesus: «Har du ikke noe å si til det de anklager deg for?» 61Men han tidde og svarte ikke et ord. Igjen spurte øverstepresten: «Er du Messias, Sønn av Den velsignede?» 62Jesus svarte: «Jeg er det. Og dere skal se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.» 63Da flerret øverstepresten kappen sin og sa: «Hva skal vi nå med vitner? 64Dere har hørt gudsbespottelsen. Hva mener dere?» Alle fant ham skyldig til å dø. 65Da ga noen seg til å spytte på ham, og de bandt for øynene hans, slo ham med knyttnevene og sa: «Nå kan du være profet!» Og vaktene gikk løs på ham med piskeslag.