Påske – Dag 3

Jesus berører oss med sin lidelseshistorie. Hans nåde er gratis, men den er ikke billig. Den er gratis for oss, men den kostet Jesus alt. Det fantastiske er at det som så ut som det største nederlaget, ble den største seier! Evangeliet om Jesus er i sannhet det glade budskap! Denne leseplanen for påsken tar utgangspunkt i tekstene fra Markusevangeliet.

Bibelno Leseplan Paske

Tirsdag

Skrevet av: Oddvar Søvik, pensjonert pastor

Våger du å bekjenne Jesus blant ikke-kristne?

Jeg tror at vi ofte gjør Peter stor urett når vi leser denne beret- ningen. Vi tenker at Peter var en feiging som ikke turte å bekjenne Jesus. Men Peter var egentlig ganske modig: I Getsemane-hagen hadde han forsvart Jesus og hugget øret av øversteprestens tjener. Tross det hadde han våget seg inn i øversteprestens gård.

Selv om han ble avslørt ved bålet, flyktet han ikke. Men da han for tredje gang ble gjenkjent, svik- tet motet og han bannet på at han ikke kjente Jesus. Mange andre ville nok ha sviktet og flyktet lenge før om de hadde kommet i en slik situasjon. Men så gol hanen for andre gang, og da husket Peter hva Jesus hadde sagt (Mark 14,30). Da brast han i gråt.

Hvem har fortalt dette? Det må være Peter selv. Markusevangeliet er egentlig Peters evangelium. Markus var Peters sekretær. Det er som Peter vil si: «Jeg sviktet, men Jesus sluttet ikke å elske meg. Når han kunne tilgi meg og fortsatt bruke meg, kan han gjøre det samme med deg.»

– Om vi er troløse, er Jesus trofast.

Bibeltekst

Markus 14,66-72

Les i nettbibelen.

66Imens var Peter nede på gårdsplassen. En av tjenestejentene hos øverstepresten kom forbi, 67og da hun fikk øye på Peter der han satt og varmet seg, så hun nøye på ham og sa: «Du var også med denne Jesus fra Nasaret.» 68Men han nektet og sa: «Jeg fatter og begriper ikke hva du snakker om.» Så gikk han ut i portrommet, *og hanen gol.• 69Men jenta fikk øye på ham og begynte igjen å si til dem som sto omkring: «Han er en av dem.» 70Men han nektet på ny. Kort etter sa også de som sto der, til Peter: «Visst er du en av dem. Du er jo også galileer.» 71Men han ga seg til å banne og sverge: «Jeg kjenner ikke denne mannen dere snakker om.» 72I det samme gol hanen for annen gang. Da husket Peter det Jesus hadde sagt til ham: «Før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» Og han brast i gråt.