Påske – Dag 4

Jesus berører oss med sin lidelseshistorie. Hans nåde er gratis, men den er ikke billig. Den er gratis for oss, men den kostet Jesus alt. Det fantastiske er at det som så ut som det største nederlaget, ble den største seier! Evangeliet om Jesus er i sannhet det glade budskap! Denne leseplanen for påsken tar utgangspunkt i tekstene fra Markusevangeliet.

Bibelno Leseplan Paske

Onsdag

Skrevet av: Oddvar Søvik, pensjonert pastor

Er Jesus din konge?

Det høye råd kunne ikke avsi dødsdom, derfor blir Jesus ført til Pilatus. Men det kunne ikke nytte å komme med en anklage om gudsbespottelse der. Derfor anklager de Jesus for å ha ført folket på avveier: «Han vil hindre at vi betaler skatt til keiseren, og han gir seg ut for å være Messias, altså konge» (Luk 23,2).

Pilatus spør derfor om det er sant at Jesus er jødenes konge. Markus gjengir Jesu svar som litt unnvikende. I Johannesevangeliet bekrefter Jesus at han er konge, men at hans rike er ikke av denne verden (Joh 18,36–37).

Overprestene kom med mange andre anklager mot ham, men Jesus tidde. Hvorfor? Var det fordi han da egentlig var skyldig i alt? Han tok vår synd på seg (2 Kor 5,21; 1 Pet 2,24). Eller var det fordi det ikke var mer å si? Trolig det siste.

I et siste forsøk på å gi Jesus fri, gir Pilatus folket valget: Barabbas, en opprører og morder, eller Jesus. De velger morderen i stedet for Fredsfyrsten, de velger hat i stedet for kjærlighet.

«Konge er du visst, Herre Jesus Krist.»

Bibeltekst

Markus 15,1-15

Les i nettbibelen.

1Straks det ble morgen, og overprestene med de eldste og de skriftlærde, altså hele Rådet, hadde holdt møte, bandt de Jesus, førte ham bort og overga ham til Pilatus. 2Pilatus spurte ham: «Er du jødenes konge?» Jesus svarte: «Du sier det.» 3Overprestene kom nå med mange anklager mot ham. 4Og Pilatus spurte ham igjen: «Svarer du ingenting? Du hører alt det de anklager deg for.» 5Men Jesus svarte ikke et ord, og Pilatus undret seg. 6Hver høytid pleide Pilatus å gi en fange fri, den folket ba om. 7En som gikk under navnet Barabbas, satt fengslet sammen med de opprørerne som hadde begått et drap under opprøret. 8Da mengden møtte opp og begynte å be Pilatus gjøre som han pleide, 9svarte han: «Vil dere at jeg skal løslate jødenes konge?» 10For han visste at det var av misunnelse overprestene hadde utlevert Jesus. 11Men overprestene egget opp folkemengden, så de ba ham gi Barabbas fri i stedet. 12Pilatus tok på ny til orde: «Hva vil dere da jeg skal gjøre med ham som dere kaller jødenes konge?» 13«Korsfest ham!» skrek de tilbake. 14Pilatus spurte: «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere: «Korsfest ham!» 15Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds. Han ga dem Barabbas fri, men lot Jesus bli pisket og overga ham til å bli korsfestet.