Påske – Dag 5

Jesus berører oss med sin lidelseshistorie. Hans nåde er gratis, men den er ikke billig. Den er gratis for oss, men den kostet Jesus alt. Det fantastiske er at det som så ut som det største nederlaget, ble den største seier! Evangeliet om Jesus er i sannhet det glade budskap! Denne leseplanen for påsken tar utgangspunkt i tekstene fra Markusevangeliet.

Bibelno Leseplan Paske

Skjærtorsdag

Skrevet av: Oddvar Søvik, pensjonert pastor

Prøv å leve deg inn i hva vår frelse kostet Jesus.

Først ble Jesus pisket. Jødene hadde en lov som forbød mer enn 40 slag (5 Mos 24,3), men det brydde ikke romerne seg om. Den romerske pisken hadde tre remmer. I enden var det knyttet inn små blymanualer eller beinsplinter. På linkledet i Torino, som kan være det kledet Jesus ble svøpt i da han ble gravlagt, kan man se 372 sårmerker. Det vil si at Jesus fikk 124 slag. Men regnet 100 som dødelig, og mange forbrytere overlevde ikke piskingen.

Likevel fortsetter soldatene torturen. Tornekronen var flettet av en busk med 5–10 cm lange torner. Etter å ha blitt slått og spyttet på, skulle Jesus bære tverrbjelken av korset til Golgata, ca. en halv kilometer. Tverrbjelken av eik veide ca. 50 kilo. Ikke rart at Jesus segnet om etter denne torturen.

Men den verste torturen var korsfestelsen. Med nagler gjennom håndledd og føtter, som forårsaket intens smerte, og med en følelse av å bli kvalt, bar Jesus straffen for hele verdens synd (Joh 1,29). Hvorfor måtte Jesus lide slik? Kanskje fordi det må være et samsvar mellom forbrytelse og straff. Hadde han steget ned fra korset, ville ikke vi gått fri.

«Å, la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne!»

Bibeltekst

Markus 15,16-32

Les i nettbibelen.

16Soldatene førte nå Jesus inn i borggården i det som kalles pretoriet, og kalte sammen hele vaktstyrken. 17De kledde ham i en purpurkappe og flettet en tornekrone og satte den på hodet hans. 18Så begynte de å hilse ham: «Vær hilset, du jødenes konge!» 19De slo ham i hodet med en stokk, spyttet på ham og la seg på kne og hyllet ham. 20Da de hadde hånt ham, tok de purpurkappen av ham og kledde ham i hans egne klær. 21Og de tvang en mann som gikk forbi, til å bære korset hans, det var Simon fra Kyréne, far til Aleksander og Rufus. Han var på vei inn fra markene. 22De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata – det betyr Hodeskallen. 23De ville gi ham vin med myrra i, men han tok ikke imot den. 24Så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om hvilket plagg hver skulle få. 25Det var ved den tredje time de korsfestet ham. 26Innskriften med anklagen mot ham lød: «Jødenes konge». 27Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på høyre og en på venstre side av ham. 28*Og det skriftordet ble oppfylt som sier: Han ble regnet blant lovbrytere.• 29De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham: «Se nå, du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager! 30Frels deg selv og stig ned fra korset!» 31På samme måte hånte også overprestene og de skriftlærde ham og sa til hverandre: «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse! 32La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro!» Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham.