Påske – Dag 6

Jesus berører oss med sin lidelseshistorie. Hans nåde er gratis, men den er ikke billig. Den er gratis for oss, men den kostet Jesus alt. Det fantastiske er at det som så ut som det største nederlaget, ble den største seier! Evangeliet om Jesus er i sannhet det glade budskap! Denne leseplanen for påsken tar utgangspunkt i tekstene fra Markusevangeliet.

Bibelno Leseplan Paske

Langfredag

Skrevet av: Oddvar Søvik, pensjonert pastor

Hvorfor er Gud rettferdig når han tilgir ?

Ved den sjette time, dvs. kl. 12.00 ble det mørkt over hele landet i tre timer. Noen har ment at det var en solformørkelse, men det er aldri solformørkelse i påsken, ved fullmåne. Det er fortapelsens mørke, og det er dette Jesus erfarer når han roper: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Synd skiller oss fra Gud. Jesus ble gjort til synd. Nå opplever han straffen for verdens synd. Men fordi Jesus ble forlatt av Gud på korset, kan vi slippe å bli det.

Etter tre timer roper Jesus høyt og utånder. Johannes forteller hva han ropte: «Fullbrakt!»

Det samme sa den jødiske øversteprest hvert år når han på den store forsoningsdagen hadde fullført sin offertjeneste for sitt folk. Men han måtte gjenta det samme sonofferet år etter år. Da vår øversteprest på korset ropte ut sitt: «Det er fullbrakt», da var fullgod betaling gjort for alle mennesker, for alle tider. Én for alle, én gang for alle (Hebr 10,11–12).

I templet revnet forhenget som skilte mellom Det hellige rommet og Det aller helligste. Det er som om Gud selv demonstrerer at nå er veien åpnet inn til hans nådetrone (Hebr 10,19).

Ved Jesu blod kan vi tre fram for nådens trone.

Bibeltekst

Markus 15,33-42

Les i nettbibelen.

33Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele landet helt til den niende time. 34Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: « Eloï, Eloï, lemá sabaktáni?»Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» 35Noen av dem som sto der, hørte det og sa: «Hør, han roper på Elia.» 36Da løp en bort og fylte en svamp med vineddik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Han sa: «Vent, la oss se om Elia kommer for å ta ham ned.» 37Men Jesus ropte høyt og utåndet. 38Og forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst. 39Da offiseren som sto rett foran ham, så hvordan han utåndet, sa han: «Sannelig, denne mannen var Guds Sønn!» 40Det var også noen kvinner der som sto på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena, Salome og Maria, mor til Jakob den yngre og Joses. 41De hadde fulgt Jesus og tjent ham da han var i Galilea. Det sto også mange andre kvinner der som var kommet opp til Jerusalem sammen med ham. 42Det var forberedelsesdagen – det vil si dagen før sabbaten – og det var alt blitt kveld.

Les mer:

11Alle prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme ofrene, som aldri kan ta bort synder. 12Men Jesus har for alltid båret fram et eneste offer for synder og satt seg ved Guds høyre hånd.

Les i nettbibelen

19Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen,

Les i nettbibelen