Påske – Dag 7

Jesus berører oss med sin lidelseshistorie. Hans nåde er gratis, men den er ikke billig. Den er gratis for oss, men den kostet Jesus alt. Det fantastiske er at det som så ut som det største nederlaget, ble den største seier! Evangeliet om Jesus er i sannhet det glade budskap! Denne leseplanen for påsken tar utgangspunkt i tekstene fra Markusevangeliet.

Påskeaften

Skrevet av: Oddvar Søvik, pensjonert pastor

Hva kan du gi til Jesus?

Jesus døde kl. 15.00. Da var det bare tre timer til sabbaten begynte og da kunne man ikke gjøre noe arbeid. Derfor måtte Josef fra Arimatea handle raskt. Han var en høyt aktet rådsherre og hadde altså vært med da Jesus ble dømt til døden. Det er kanskje fra ham vi vet hva som skjedde i Rådet den natten.

Han var taus da Jesus levde, men nå når Jesus er død, tar han mot til seg og ber Pilatus om å få liket av Jesus utlevert. Dermed oppfylles profetien i Jes 53,9: «Da han var død, fikk han sin grav ... hos en rik ...»

Johannes forteller at en annen av rådsherrene, Nikodemus, også var med på gravleggingen av Jesus (Joh 19,39–42). De hadde med seg en blanding av meget kostbar myrra og aloe, og den veide omkring 100 pund (= 33 kilo)! Dette var nok ikke salve, jødene salvet ikke likene slik egypterne gjorde, det var krydder (på gresk «aromata») for å hindre liklukten de syv dagene man hadde anledning å gå til graven. Til sammenligning ble øverstepresten Gamaliel gravlagt med 80 pund krydder. Jesus fikk altså en fyrstelig begravelse.

Jesus fortjener alt!

Bibeltekst

15,42–27

Les mer:

9 Da han var død, fikk han sin grav
blant urettferdige og hos en rik,
enda han ikke hadde brukt vold
og det ikke fantes svik i hans munn.

39 Også Nikodemus var der, han som kom til Jesus første gang om natten. Han hadde med seg en blanding av myrra og aloe, omkring hundre pund. 40 De tok da Jesu kropp og svøpte ham i linklær med den velluktende salven i, slik skikken er ved jødenes gravferder. 41 Der hvor Jesus var blitt korsfestet, var det en hage, og i hagen en ny grav som ingen ennå var blitt lagt i. 42 Fordi det var helgaften for jødene, og fordi graven var så nær, la de Jesus i den.