Påske – Dag 7

Jesus berører oss med sin lidelseshistorie. Hans nåde er gratis, men den er ikke billig. Den er gratis for oss, men den kostet Jesus alt. Det fantastiske er at det som så ut som det største nederlaget, ble den største seier! Evangeliet om Jesus er i sannhet det glade budskap! Denne leseplanen for påsken tar utgangspunkt i tekstene fra Markusevangeliet.

Bibelno Leseplan Paske

Påskeaften

Skrevet av: Oddvar Søvik, pensjonert pastor

Hva kan du gi til Jesus?

Jesus døde kl. 15.00. Da var det bare tre timer til sabbaten begynte og da kunne man ikke gjøre noe arbeid. Derfor måtte Josef fra Arimatea handle raskt. Han var en høyt aktet rådsherre og hadde altså vært med da Jesus ble dømt til døden. Det er kanskje fra ham vi vet hva som skjedde i Rådet den natten.

Han var taus da Jesus levde, men nå når Jesus er død, tar han mot til seg og ber Pilatus om å få liket av Jesus utlevert. Dermed oppfylles profetien i Jes 53,9: «Da han var død, fikk han sin grav ... hos en rik ...»

Johannes forteller at en annen av rådsherrene, Nikodemus, også var med på gravleggingen av Jesus (Joh 19,39–42). De hadde med seg en blanding av meget kostbar myrra og aloe, og den veide omkring 100 pund (= 33 kilo)! Dette var nok ikke salve, jødene salvet ikke likene slik egypterne gjorde, det var krydder (på gresk «aromata») for å hindre liklukten de syv dagene man hadde anledning å gå til graven. Til sammenligning ble øverstepresten Gamaliel gravlagt med 80 pund krydder. Jesus fikk altså en fyrstelig begravelse.

Jesus fortjener alt!

Bibeltekst

Markus 15,42-47

Les i nettbibelen.

42Det var forberedelsesdagen – det vil si dagen før sabbaten – og det var alt blitt kveld. 43Josef fra Arimatea, en høyt aktet rådsherre som selv ventet på Guds rike, tok da mot til seg og gikk til Pilatus og ba om å få Jesu kropp. 44Pilatus fant det underlig at han allerede skulle være død, og tilkalte offiseren og spurte om han hadde vært død lenge. 45Da han hadde fått det bekreftet fra offiseren, lot han Josef få liket. 46Han kjøpte da et linklede, tok Jesus ned, svøpte ham i det og la ham i en grav som var hugget ut i bergveggen, og rullet en stein foran inngangen til graven. 47Maria Magdalena og Maria, mor til Joses, så hvor han ble lagt.

Les mer:

9Da han var død, fikk han sin grav blant urettferdige og hos en rik, enda han ikke hadde brukt vold og det ikke fantes svik i hans munn.

Les i nettbibelen

39Også Nikodemus var der, han som kom til Jesus første gang om natten. Han hadde med seg en blanding av myrra og aloe, omkring hundre pund. 40De tok da Jesu kropp og svøpte ham i linklær med den velluktende salven i, slik skikken er ved jødenes gravferder. 41Der hvor Jesus var blitt korsfestet, var det en hage, og i hagen en ny grav som ingen ennå var blitt lagt i. 42Fordi det var helgaften for jødene, og fordi graven var så nær, la de Jesus i den.

Les i nettbibelen