Påske – Dag 8

Jesus berører oss med sin lidelseshistorie. Hans nåde er gratis, men den er ikke billig. Den er gratis for oss, men den kostet Jesus alt. Det fantastiske er at det som så ut som det største nederlaget, ble den største seier! Evangeliet om Jesus er i sannhet det glade budskap! Denne leseplanen for påsken tar utgangspunkt i tekstene fra Markusevangeliet.

Bibelno Leseplan Paske

Påskedag

Skrevet av: Oddvar Søvik, pensjonert pastor

Hvis Jesus ikke var oppstått, hva da?

Markus forteller at kvinnene også kom med krydder for å stelle Jesu legeme. Enten var de ikke klar over hva Josef og Nikodemus hadde gjort eller så ville de også vise Jesus den siste ære. De fant graven tom og en engel fortalte at han var stått opp.

Jesu oppstandelse setter kristendommen i en særstilling. Det er ikke tale om en dødesoppvekkelse, slik som med Lasarus. Han måtte dø igjen, men Jesus seiret over døden.

– Oppstandelsen er beviset på at Jesus talte sant om seg selv. Han var og er Gud (Apg 1,3 og 17,31).

– Oppstandelsen gjør det mulig for oss å bli frelst. Hadde det hele endt med langfredag, ville nok vår synd vært sonet, men vi ville ikke fått del i forsoningen. Å bli en kristen er å bli forenet med Kristus, som grenen på vintreet. Hvis treet er dødt, kan man ikke pode en gren inn i det.

–Oppstandelsen gir håp om evig liv. Slik Jesus oppsto, skal vi en gang oppstå.

I 1 Kor 15,14–18 understreker Paulus disse sannhetene.

Peter får en spesialhilsen (v. 7). Tenk hvordan det må ha oppmuntret ham som sviktet så dypt.

«Deg være ære, Herre over dødens makt!»

Bibeltekst

Markus 16,1-8

Les i nettbibelen.

1Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. 2Tidlig om morgenen den første dagen i uken kom de til graven da solen gikk opp. 3De sa til hverandre: «Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?» 4Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet fra. Den var meget stor. 5Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet. 6Men han sa til dem: «Vær ikke forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham! 7Men gå og si til disiplene hans og til Peter: ‘Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere.’» 8Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ute av seg. De sa ikke et ord til noen, for de var redde.

Les mer:

3Etter å ha lidd døden sto han levende fram for dem med mange klare bevis på at han levde: I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til.

Les i nettbibelen

31For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde.»

Les i nettbibelen

14Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. 15Da står vi som falske vitner om Gud. For da har vi vitnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp. 16For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. 17Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. 18Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus.

Les i nettbibelen