Påske – Dag 9

Jesus berører oss med sin lidelseshistorie. Hans nåde er gratis, men den er ikke billig. Den er gratis for oss, men den kostet Jesus alt. Det fantastiske er at det som så ut som det største nederlaget, ble den største seier! Evangeliet om Jesus er i sannhet det glade budskap! Denne leseplanen for påsken tar utgangspunkt i tekstene fra Markusevangeliet.

2. Påskedag

Skrevet av: Oddvar Søvik, pensjonert pastor

Hvem skal jeg vitne for?

Dette avsnittet mangler i de eldste håndskriftene til Det nye testamentet, men finnes i yngre håndskrifter og hos kirkefedrene i siste halvdel av 100-tallet.

I vers 9–14 får vi først bekreftet det Johannes 20 forteller om Maria Magdalena og det Lukas 24 forteller om Emmaus-vandrerne og de ti disiplene.

De siste versene, vers 15–20, viser hva som er menighetens oppdrag:

1. Forkynne evangeliet for alle mennesker og døpe dem som tror.

2. Tjene med ulike nådegaver: Helbrede syke, drive ut ånder, tale i tunger m. m.

Dette kan vi ikke gjøre i egen kraft. Den levende, oppstandne Jesus lovte å gå med dem – og oss – alle dager og alle slags dager inntil verdens ende (Matt 28,20). Nettopp de medfølgende tegnene stadfester at han gjør det.

Løftene om at slanger og gift ikke skal skade oss, skal vi ikke eksperimentere med. Det er å sette Gud på prøve. Men Gud kan la oss erfare hans beskyttelse i gitte situasjoner, slik for eksempel Paulus opplevde på Malta (Se Apg 28,3–6).

Bibeltekst

Markus 16,9–20

Les i nettbibelen.

9*Etter at Jesus var stått opp igjen, tidlig den første dagen i uken, viste han seg først for Maria Magdalena, som han hadde drevet sju onde ånder ut av. 10Hun gikk av sted og fortalte det til dem som hadde vært med ham, og som nå sørget og gråt. 11Men da de fikk høre at han levde, og at hun hadde sett ham, trodde de det ikke. 12Senere viste han seg i en annen skikkelse for to av dem mens de gikk på veien og skulle ut på landet. 13Også disse kom og fortalte det til de andre, men de trodde ikke dem heller. 14Til sist viste han seg også for de elleve mens de var samlet til måltid. Han bebreidet dem for deres vantro og harde hjerter, for de hadde ikke trodd dem som hadde sett at han var stått opp. 15Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! 16Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» 19Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. 20Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte.•

Les mer:

20og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Les i nettbibelen

3Paulus hadde sanket sammen en haug med kvister og lagt på bålet. Da krøp en slange ut på grunn av heten og hogg seg fast i hånden hans. 4Da innbyggerne så dyret henge ned fra hånden hans, sa de til hverandre: «Den mannen er sikkert en morder, siden rettferdighetens gudinne ikke lar ham leve, enda han er reddet fra havet.» 5Men Paulus ristet slangen av seg og inn i ilden uten å ha mén av det. 6De ventet at han skulle hovne opp eller plutselig falle død om. Men da de hadde ventet og sett på ham en lang stund uten at det skjedde noe uvanlig med ham, slo de helt om og sa at han måtte være en gud.

Les i nettbibelen