Påske med Lukas

I denne leseplanen tar Jan Gossner og Karin Kristine Holt oss med på en reise gjennom påskefortellingen i Lukasevangeliet. Jan Gossner bidrar med refleksjoner over hendelsene i Lukas 22, 1-38, mens Kari Kristine Holt leder oss videre i kapittel 22-24. Sammen bidrar de med spørsmål og vendinger som hjelper oss å aktualisere tekstene i våre egne liv og relasjoner.

Banner som leser "Påske med Lukas" og "16 dager"

Hva er det disiplene ikke vet?

Vi tar nå fatt på pasjonshistorien, beretningen om Jesu lidelse og død, slik Lukas forteller den.

Det hviler en tung skygge over den høytiden som disiplene nå skal feire sammen med Jesus. Lukas legger den over leseren allerede her. Overprestene og de skriftlærde prøver å rydde Jesus av veien. De er redde for folket, vers 1–2.

De får en uventet alliert når Judas faller for djevelens fristelse og tilbyr seg å forråde Jesus, vers 3–6.

Men disiplene vet ikke noe om dette når de skal forberede påskemåltidet. Men Jesus visste alt som skulle skje, og det er overnaturlig visdom han ser når han sender disiplene av sted for å finne rom til feiringen. Han sier de skal følge en mann med en vannkrukke til hans hus og så spørre hvor rommet er hvor mesteren kan holde påskemåltid med sine disipler. Han beskriver til og med rommet ovenpå med tepper og puter, vers 10–12!

De «fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskemåltidet» (vers 13). Det ser ut til å bli en fin påskefeiring, eller?

Bibeltekst

–13

Les i nettbibelen.

1Det nærmet seg nå de usyrede brøds høytid, som også kalles påske. 2Overprestene og de skriftlærde prøvde å finne ut hvordan de skulle få Jesus ryddet av veien, for de var redde for folket. 3Da fór Satan inn i Judas, han som hadde tilnavnet Iskariot og var en av de tolv. 4Han gikk av sted og snakket med overprestene og offiserene ved tempelvakten om hvordan han kunne utlevere Jesus til dem. 5De ble glade og var enige om å gi ham penger. 6Judas godtok dette, og fra da av søkte han en anledning til å forråde Jesus en gang han ikke hadde mengden omkring seg. 7Så kom den dagen under de usyrede brøds høytid da påskelammet skulle slaktes. 8Jesus sendte Peter og Johannes av sted og sa: «Gå og gjør i stand for oss så vi kan holde påskemåltid.» 9De spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i stand?» 10«Hør», sa Jesus, «straks dere kommer inn i byen, vil en mann som bærer en vannkrukke, møte dere. Følg etter ham til det huset han går inn i, 11og si til eieren av huset: ‘Mesteren spør: Hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med disiplene mine?’ 12Da skal han vise dere et stort rom ovenpå med tepper og puter. Der skal dere stelle i stand.» 13De gikk da av sted og fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskemåltidet.