Påske med Lukas

I denne leseplanen tar Jan Gossner og Karin Kristine Holt oss med på en reise gjennom påskefortellingen i Lukasevangeliet. Jan Gossner bidrar med refleksjoner over hendelsene i Lukas 22, 1-38, mens Kari Kristine Holt leder oss videre i kapittel 22-24. Sammen bidrar de med spørsmål og vendinger som hjelper oss å aktualisere tekstene i våre egne liv og relasjoner.

Banner som leser "Påske med Lukas" og "16 dager"

Jesus led og døde både for Barabbas og Pilatus. Hvordan kan det være en trøst for oss?

Pilatus orker ikke stå imot presset fra den opphissede folkemengden lenger. Som et siste forsøk på å frikjenne Jesus trekker han Barabbas-kortet og håper at det skal løse floken. Han har argumentert så godt han kan, men det hjelper ikke.

Barabbas går fri, og folkemengden føler at de har vunnet. Barabbas’ frifinnelse er et sterkt bilde på hvordan Jesus tok straffen og ga sitt liv for syndere, små og store – også for mobben som ropte «korsfest!» Nå er også Pilatus selv blitt en medskyldig, en som Jesus led i stedet for.

Finnes det en synd som ikke er omfattet av Jesu stedfortredende død på korset?

Kristi lidelse og død, ja, hele hans liv fra begynnelse til slutt, er en oppfyllelse av ting som var skrevet lang, lang tid i forveien. Skriftene og profetene i GT hadde talt meget klart om Messias’ lidelse.

Bibeltekst

Lukas 23,13–25

Les i nettbibelen.

13Pilatus kalte sammen overprestene, rådsmedlemmene og folket 14og sa til dem: «Dere har ført denne mannen fram for meg og sagt at han villeder folket. Nå har jeg forhørt ham i deres nærvær og kan ikke se at mannen er skyldig i noe av det dere anklager ham for. 15Det kan heller ikke Herodes, for han har sendt ham tilbake til oss. Altså har han ikke gjort noe som fortjener dødsstraff. 16Jeg vil derfor la ham bli pisket og så løslate ham.» 17*Men til høytiden måtte han gi dem en fange fri.• 18Da ropte de alle som en: «Bort med ham! Gi oss Barabbas fri!» 19– Barabbas var en mann som hadde blitt fengslet for opptøyer i byen og for mord. 20Pilatus talte da igjen til dem, for han ville gjerne gi Jesus fri. 21Men de ropte tilbake: «Korsfest! Korsfest ham!» 22For tredje gang sa han til dem: «Hva ondt har han da gjort? Jeg har ikke funnet ham skyldig i noe som kan straffes med døden. Jeg vil derfor la ham bli pisket og så løslate ham.» 23Men de presset på og forlangte med høye skrik at han skulle korsfestes. Og skriket deres fikk overtaket. 24Da felte Pilatus dommen; det skulle bli som de krevde. 25Han løslot den de ba om, han som var fengslet for opptøyer og mord. Men Jesus overga han, så de fikk sin vilje.