Påske med Lukas

I denne leseplanen tar Jan Gossner og Karin Kristine Holt oss med på en reise gjennom påskefortellingen i Lukasevangeliet. Jan Gossner bidrar med refleksjoner over hendelsene i Lukas 22, 1-38, mens Kari Kristine Holt leder oss videre i kapittel 22-24. Sammen bidrar de med spørsmål og vendinger som hjelper oss å aktualisere tekstene i våre egne liv og relasjoner.

Banner som leser "Påske med Lukas" og "16 dager"

Hva betyr nattverdsmåltidet for deg?

Jesus åpenbarer seg for disiplene ved fysiske bevis. Jeg ser for meg hvordan han først velsigner måltidet før han bretter kjortelen til side og lar dem se og røre ved sårene.

I nattverden får vi del i Jesu legeme og blod. Han gjør noe så dagligdags som å spise og drikke til et livgivende nærvær.

Så åpner han øynene og forstanden deres for Guds plan – som var lagt i tidenes morgen og som gjennom Abraham, Moses og profetene ble gjort synlig og gjennomført ved at Gud ledet sitt folk gjennom historien. Veiskille: Etter å ha talt til dem om Guds plan fram til Messias kom og fulførte frelsesverket, blir misjonsoppdraget gitt til disiplene. I dag har vi fått oppdraget å fullføre dette oppdraget fram til Jesu Kristi dag.

Tidligere denne uken nevnte jeg en liste med hovedpunkter i min tro. Her er mitt tredje: Nattverden der jeg får motta næring og kraft fra den oppstandne Jesus i samfunn med andre troende.

Bibeltekst

–53

Les i nettbibelen.

36Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» 37De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. 38Men han sa til dem: «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? 39Se på hendene og føttene mine. Det er jeg. Ta på meg og se! En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har.» 40*Dermed viste han dem hendene og føttene sine.• 41Da de i sin glede ennå ikke kunne tro, men bare undret seg, spurte han dem: «Har dere noe å spise her?» 42De ga ham et stykke stekt fisk, 43og han tok det og spiste mens de så på. 44Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» 45Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, 46og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, 47og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. 48Dere er vitner om dette. 49Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» 50Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. 51Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. 52De falt på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede. 53Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud.