Påske med Lukas

I denne leseplanen tar Jan Gossner og Karin Kristine Holt oss med på en reise gjennom påskefortellingen i Lukasevangeliet. Jan Gossner bidrar med refleksjoner over hendelsene i Lukas 22, 1-38, mens Kari Kristine Holt leder oss videre i kapittel 22-24. Sammen bidrar de med spørsmål og vendinger som hjelper oss å aktualisere tekstene i våre egne liv og relasjoner.

Banner som leser "Påske med Lukas" og "16 dager"

Jesus lengtet etter dette måltidet. Gjør vi?

Jødenes påskemåltid gjenforteller frelseshistorien om utfrielsen fra Egypt. Midt i dette tradisjonsmettede måltidet innstifter Jesus den nye pakts måltid med brød og vin. Vi ser at Jesus oppfyller løftene om en ny frelsestid, han opphever ikke.

Han knytter måltidet helt konkret til seg selv og det offer han snart skal bringe for våre synder. «Dette … er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere.»

Hvor konkret skal vi ta dette? For Luther var det en stor trøst at Jesus sa: «Dette er», (på latin: «hoc est»). – Det er virkelig, og det er her og nå, realpresens, virkelig nåtid! Tro det når du deltar i nattverd neste gang.

Nattverden er også et fellesskapsmåltid, både med dem som deler nattverden sammen og med dem som er gått foran oss. Der det er en alterring som er en halvsirkel, skal det minne oss om dem som er på den andre siden. Da får måltidet også en dimensjon av håp – om Guds rike som skal bli fullendt.

Bibeltekst

–23

Les i nettbibelen.

14Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. 15Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. 16For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i Guds rike.» 17Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom dere. 18For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» 19Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» 20På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere. 21Men se: Han som forråder meg, har hånden her på bordet sammen med meg. 22For Menneskesønnen går bort, slik det er bestemt. Men ve det mennesket som forråder ham!» 23Da begynte de å trette om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette.