Påske med Lukas

I denne leseplanen tar Jan Gossner og Karin Kristine Holt oss med på en reise gjennom påskefortellingen i Lukasevangeliet. Jan Gossner bidrar med refleksjoner over hendelsene i Lukas 22, 1-38, mens Kari Kristine Holt leder oss videre i kapittel 22-24. Sammen bidrar de med spørsmål og vendinger som hjelper oss å aktualisere tekstene i våre egne liv og relasjoner.

Banner som leser "Påske med Lukas" og "16 dager"

Snakker de forbi hverandre?

Det ser ut til at de snakker forbi hverandre. Jesus vet hva som skal komme, og prøver å forberede disiplene på det. De snakker ut fra det de vet. Peter lover Jesus å være tro til døden.

Jesus forutsier at Peter kommer til å fornekte ham, kaller det å «sikte dere som hvete» (vers 31).

Han forbereder dem også på kamp og lidelse, og ber dem være beredt, om nødvendig med våpen.

Det er en tøff trening Jesus gir disiplene. Men han forlater dem ikke. Han ber for Peter at din tro ikke måtte svikte, vers 31. Vi må regne med at også våre liv må prøves, slik at vi erkjenner vår svakhet og synd og blir avhengig av Guds nåde både for livet og tjenesten.

Det er karakterbygging som Jesus driver med. Vi må også være forberedt på motgang og lidelse for Jesu navns skyld. Derfor trenger vi denne pasjonstiden som trening i etterfølgelse og forberedelse til tøffere tider. Eller snakker vi forbi hverandre?

Bibeltekst

Lukas 22,31–38

Les i nettbibelen.

31Simon, Simon! Satan har krevd å få sikte dere som hvete. 32Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre!» 33Peter sa: «Herre, med deg er jeg beredt til å gå både i fengsel og i død.» 34Men Jesus svarte: «Jeg sier deg, Peter: Før hanen galer i natt, skal du tre ganger ha nektet at du kjenner meg.» 35Så sa han til dem: «Den gangen jeg sendte dere av sted uten pengepung eller veske eller sko, manglet dere da noe?» «Nei, ingenting», svarte de. 36«Men nå», sa han, «må den som har pengepung, ta den med. Det samme må den som har en veske, og den som ikke har noe sverd, får selge kappen sin og kjøpe seg et. 37For jeg sier dere at det må oppfylles på meg, det ordet som står skrevet: Han ble regnet blant lovbrytere. For det som er bestemt om meg, skal nå fullføres.» 38De sa da: «Herre, se, her er to sverd.» «Det er nok!» svarte han.