Påske med Lukas

I denne leseplanen tar Jan Gossner og Karin Kristine Holt oss med på en reise gjennom påskefortellingen i Lukasevangeliet. Jan Gossner bidrar med refleksjoner over hendelsene i Lukas 22, 1-38, mens Kari Kristine Holt leder oss videre i kapittel 22-24. Sammen bidrar de med spørsmål og vendinger som hjelper oss å aktualisere tekstene i våre egne liv og relasjoner.

Banner som leser "Påske med Lukas" og "16 dager"

Hvem ville du lignet, om du var med i Getsemane?

Getsemane lå på Oljeberget, et høydedrag øst for Jerusalem, utenfor bymuren. Det var stedet der Jesus og disiplene pleide å møtes for å samtale og be. Judas hadde selvfølgelig også vært med dit, derfor visste han hvor Jesus var å finne.

Denne gangen er stemningen en annen. Jesus vet allerede at Judas-kysset ikke er noen kjærlighetserklæring, og han vet at disiplene vil svikte.

Ville jeg greid å holde meg våken og i bønn sammen med Jesus? Vil jeg ha mot til å stå fast på Jesu side når det virkelig røyner på? Jeg kan kjenne meg åndelig på høyden, men så plutselig finner jeg meg selv i et fall. Jeg svikter både Gud, andre og meg selv.

Legg merke til styrkeforholdet mellom pågriperne og mannen de er sendt for å arrestere. Representanter for øversteprestene, lederne for tempelvakten og de eldste – mot en enkel mann som bare har gjort godt mot mennesker i nød. Hva har han sagt og gjort som truer dem?

Bibeltekst

–53

Les i nettbibelen.

47Mens han ennå talte, kom det en stor flokk, og foran dem gikk han som het Judas, en av de tolv. Han kom bort til Jesus for å kysse ham. 48Men Jesus sa til ham: «Judas, forråder du Menneskesønnen med et kyss?» 49De som var med Jesus, skjønte hva som ville skje, og spurte: «Herre, skal vi gripe til sverd?» 50Og en av dem hogg etter øversteprestens tjener og kuttet av ham det høyre øret. 51Men Jesus sa: «La det være med det!» Og han rørte ved tjenerens øre og helbredet ham. 52Så sa Jesus til overprestene og offiserene ved tempelvakten og de eldste, de som var kommet for å gripe ham: «Dere har rykket ut med sverd og stokker, som om jeg var en røver. 53Dag etter dag var jeg sammen med dere på tempelplassen uten at dere la hånd på meg. Men dette er deres time, nå er det mørket som har makten.»