Påske med Lukas

I denne leseplanen tar Jan Gossner og Karin Kristine Holt oss med på en reise gjennom påskefortellingen i Lukasevangeliet. Jan Gossner bidrar med refleksjoner over hendelsene i Lukas 22, 1-38, mens Kari Kristine Holt leder oss videre i kapittel 22-24. Sammen bidrar de med spørsmål og vendinger som hjelper oss å aktualisere tekstene i våre egne liv og relasjoner.

Banner som leser "Påske med Lukas" og "16 dager"

Hvordan vil du beskrive Pilatus?

Prosessen mot Jesus vitner både om improvisasjon og forvirring. Her var det mye som ikke stemte med jødiske rettsregler:

  • Møtet ble holdt i øverstepresten Kaifas’ hus, med hele Sanhedrin (rådsmøtet); folkets eldsteråd, øversteprestene og de skriftlærde.
  • Møtet ble hasteinnkalt om morgenen, på en høytidsdag.
  • Tiltalte hadde ingen forsvarer
  • Dom ble avsagt etter bare en dag, ikke etter to som regelen var
  • Kong Herodes, som var nysgjerrig på å møte denne Jesus, ba også om et møte
  • Det høye råd hadde rett til å utføre forhør, men ikke felle dødsdom
  • Det kunne imidlertid Pilatus, som representerte den romerske okkupasjonsmakten, gjøre. Han innså at Jesus var uskyldig i anklagene, men han var feig og greide ikke å overbevise folkemengden.

Jeg vet ikke om jeg ville vært sterk nok til stemme mot majoriteten denne langfredagen. Jeg ber for de forfulgte i andre land, men skammer meg over egen feighet.

Bibeltekst

–71

Les i nettbibelen.

63Mennene som holdt vakt over Jesus, hånte ham og slo ham. 64De dekket til ansiktet hans og sa: «Nå kan du være profet! Hvem var det som slo deg?» 65Også på mange andre måter spottet de ham. 66Da det ble dag, kom folkets eldsteråd sammen; både overprester og skriftlærde var der. Jesus ble ført fram for Rådet, 67og de sa: «Er du Messias, så si oss det.» Men han svarte: «Hvis jeg sier det til dere, vil dere ikke tro meg, 68og hvis jeg spør, vil dere ikke svare. 69Men fra nå av skal Menneskesønnen sitte ved den mektige Guds høyre hånd.» 70Da spurte de alle: «Du er altså Guds Sønn?» Han svarte: «Dere sier selv at jeg er det.» 71Da sa de: «Hva skal vi nå med vitneutsagn? Vi har jo selv hørt det av hans egen munn.»