Påske med Lukas

I denne leseplanen tar Jan Gossner og Karin Kristine Holt oss med på en reise gjennom påskefortellingen i Lukasevangeliet. Jan Gossner bidrar med refleksjoner over hendelsene i Lukas 22, 1-38, mens Kari Kristine Holt leder oss videre i kapittel 22-24. Sammen bidrar de med spørsmål og vendinger som hjelper oss å aktualisere tekstene i våre egne liv og relasjoner.

Banner som leser "Påske med Lukas" og "16 dager"

Hva ble Jesus egentlig anklaget for?

Tre ganger i kapittel 22 og 23 blir Jesus spurt om han er Messias, Guds Sønn, og hver gang svarer han «Du sier det, jeg er Guds Sønn.» Det gjør han foran eldsterådet og foran Pilatus.

Finn disse anklagene mot Jesus i tekstavsnittet:

  • Han har ført folket vill,
  • Han har forbudt å betale skatt til romerne,
  • Han har innrømmet at han er Messias.

Men det alvorligste var at han gjorde krav på guddommelighet og hevdet at han var folkets dommer med myndighet fra Gud, ja, var lik Gud. At dette kom fra hans egen munn, var utslagsgivende (Salme 110,1).

Pilatus var i byen for å kreve inn skatter og sørge for ro og orden, forhøre fanger og bistå ved straffeutmåling. Han var den som hadde utøvende makt i straffesaker.

Pilatus ser hva som er sant, men er for feig til å følge opp det han egentlig vet er rett. Han er dessuten redd for å miste kong Herodes’ godvilje og skjøre vennskap (vers 11–12).

Bibeltekst

Lukas 23,1–12

Les i nettbibelen.

1Hele forsamlingen brøt nå opp og førte ham til Pilatus. 2Der begynte de å anklage ham. De sa: «Vi har funnet at denne mannen fører folket vårt på avveier: Han vil hindre at vi betaler skatt til keiseren, og han gir seg ut for å være Messias, altså konge.» 3Pilatus spurte ham: «Er du jødenes konge?» «Du sier det», svarte Jesus. 4Da sa Pilatus til overprestene og folkemengden: «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen.» 5Men de sto på sitt og sa: «Han hisser opp folket i hele Judea med sin lære. Han begynte i Galilea og er kommet helt hit.» 6Da Pilatus hørte det, spurte han om mannen var galileer, 7og da han fikk vite at han hørte inn under domsmakten til Herodes, sendte han Jesus over til ham, for også Herodes var i Jerusalem i de dagene. 8Herodes ble svært glad da han fikk se Jesus, for han hadde hørt om ham og lenge ønsket å treffe ham. Og nå håpet han å få se Jesus gjøre et tegn. 9Han stilte ham mange spørsmål, men Jesus svarte ikke et ord. 10Overprestene og de skriftlærde sto der også og kom med sterke anklager mot ham. 11Herodes viste ham forakt og hånte ham sammen med soldatene sine. Han la en praktfull kappe om ham og sendte ham tilbake til Pilatus. 12Den dagen ble Herodes og Pilatus venner; tidligere hadde de ligget i fiendskap med hverandre.