Påsketid i korona-tider –  Dag 3

Påsketida er tida fra 1. påskedag til pinse. 50 dager. I dette opplegget inviteres vi til å lese viktige bibeltekster om påske og om oppstandelse. Om liv og død. Og om at Gud har plassert oss på denne jordkloden som han har skapt, og som vi er en del av.

Banner som leser "påsketid i koronatider" og "fem dager"

Finnes det håp og liv i dødens verden?


Lyset er kommet tilbake! I år var Maria budskapsdag også vårjevndøgn. Dagene er lenger enn nettene. Lyset har vunnet over mørket enda en gang. Evangelisten Johannes beskriver det treffende i innledningen til sitt evangelium: «Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det» (Joh 1,5).

Likevel: Selv om vårt moderne samfunn prøver å sminke døden og dødskreftene, registrerer og opplever vi ofte det motsatte av det evangelisten Johannes skriver.

Vi trenger ikke gå langt for å finne eksempler. Både klimaendringene, som vi selv har medansvar for, og pandemien taler sitt tydelige språk om at døden vinner over livet.

Inn i dette mørket skinner lyset. Håpet er der, også i en tilværelse som kjennes håpløs.

Det har blitt et slagord at «Alt blir bra!». Det var å ønske at dette var riktig, men for mange mennesker blir ikke alt bra, selv om pandemien blir overvunnet. Men når vi tror på den oppstandne Jesus, kan vi få både håp og tro. Det kristne håp retter seg mot det vi ennå ikke ser. Og med dette håpet og denne troen kan vi med full rett istemme: «Alt blir bra!»

Dermed utfordres vi også til å bringe håpet videre og til å spre det glade budskapet. Vi kan være med og formidle både liv og håp. Det kan vi gjøre gjennom innsats, hjelpetiltak, ved å endre vår livsførsel – og ved å stadig vende oss til Gud i bønn for den verden som vi lever i og er en del av.

Bibeltekst

1. Korinter 15,55-57

Les i nettbibelen.

55Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? 56Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. 57Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

Les mer

5Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

Les i nettbibelen