Romerbrevet 5,1-11

Romerbrevet har gjennom hele kirkas historie, vært av de mest sentrale og mest leste av Paulus sine brev. Kanskje ikke så rart når brevet tar opp temaer som: rettferdiggjørelse, det nye folkets plass i menigheten og håpet om herligheten.

Banner som leser "Romerne 1-8"

Fred med Gud

Romerne 5,1-11

Les i nettbibelen.

1Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. 2Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. 3Ja, ikke bare det, vi er også stolte over lidelsene. For vi vet at lidelsen gir utholdenhet, 4utholdenheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. 5Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss. 6Mens vi ennå var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne. 7Selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden. Eller kanskje ville noen gjøre det for en som er god. 8Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. 9Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden! 10For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv! 11Ja, ikke bare det, vi har også vår stolthet i Gud, ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen.

Det kan være vanskelig å vitne om Jesus. Ikke-troende er så negativt innstilt til troen. De fornekter Jesus, og kan ofte latterliggjøre både Frelseren og frelsen. Like vanskelig er det å skulle fortelle om Jesus til mennesker som bekjenner en annen tro. Mange ser jo på Jesus som fienden.

I dagens tekst får vi høre sannheten om disse. Jesus døde for dem slik han døde for deg. Lenge før du hadde løftet en lillefinger for å fortjene det. Lenge før du hadde tenkt en bevisst tanke om Gud døde han for deg. Han ga deg frelsen i gave. Det du har gjort er å ta imot.

Vår oppgave i møte med mennesker som fremdeles ser Jesus som sin fiende er å formidle den kjærligheten; Gud kom til jord for å frelse alle dem som hater ham, alle dem som fornekter ham. De må kun anerkjenne dette og ta imot gaven.

Refleksjonsspørsmål

  • Klarer du å se alle dine medmennesker i det lyset Gud ser dem?
  • Får det konsekvenser for hvordan du forholder deg til dem?