Romerbrevet 6,12-23

Romerbrevet har gjennom hele kirkas historie, vært av de mest sentrale og mest leste av Paulus sine brev. Kanskje ikke så rart når brevet tar opp temaer som: rettferdiggjørelse, det nye folkets plass i menigheten og håpet om herligheten.

Banner som leser "Romerne 1-8"

I tjeneste for Gud

Romerne 6,12-23

Les i nettbibelen.

12La altså ikke synden herske i den dødelige kroppen deres, så dere følger kroppens lyster. 13Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden, som våpen for urett. Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende. 14Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. 15Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke! 16Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. 17Men Gud være takk! Dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. 18Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett – 19jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere er svake, av kjøtt og blod. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige. 20Den gang dere var slaver under synden, var dere fri fra det som er rett. 21Hva slags frukt høstet dere da? Slikt som dere nå skammer dere over, for det fører til død. 22Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frukten er helliggjørelse, og det fører til evig liv. 23Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Mange kristne sliter med kronisk dårlig samvittighet. Mot slutten av dagen går det opp for oss at vi heller ikke denne dagen har klart å leve perfekt. Nok en gang har vi tråkket feil og gjort noe galt, eller unnlatt å gjøre det rette.

Paulus beskriver seg selv som den største av alle syndere, og likevel: I dagens avsnitt forteller han at han er satt fri fra synden.

Det å være fri fra synden betyr ikke at du ikke lenger gjør feil, eller synd. Det handler om at prisen for dine synder er betalt en gang for alle! I takknemlighet for det blir vi oppfordret til å bruke dagene til å tjene Gud. Ikke bruk dagene dine til å ha dårlig samvittighet for en regning som allerede er betalt, bruk heller dagene til å prise ham som betalte!

Han som kjøpte deg med sitt blod ser deg som fullkommen, dyrt kjøpt, høyt elsket og uendelig verdifull. Ser du deg selv slik?

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan står det til med samvittigheten i dag?