Romerbrevet 8,31-39

Romerbrevet har gjennom hele kirkas historie, vært av de mest sentrale og mest leste av Paulus sine brev. Kanskje ikke så rart når brevet tar opp temaer som: rettferdiggjørelse, det nye folkets plass i menigheten og håpet om herligheten.

Banner som leser "Romerne 1-8"

Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet?

Romerne 8,31-39

Les i nettbibelen.

31Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? 32Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? 33Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. 34Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. 35Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? 36Som det står skrevet: For din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. 37Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. 38For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 39verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Dette er en slags konklusjon på de åtte første kapitlene i Romerbrevet, og Paulus er begeistret. Gjennom flere retoriske spørsmål som han selv gir svar på, slår han fast at Gud er på vår side, og det er ingen som kan utfordre den stillingen vi har som hans barn.

Gud sparte ikke sin egen sønn (vers 32), det var det største offeret, og logikken ser ut til å være at når Gud har gitt så mye, vil han gi alt det andre.

Vi er kjøpt fri fra all anklage og fordømmelse (vers 33–34), og omsluttet av Guds omsorg og kjærlighet. Men det innebærer ikke at vi slipper alle lidelser, og her snakker Paulus av egen erfaring. Når vi leser om Paulus i Apostlenes Gjerninger og brevene der han forteller om seg selv, så ser vi at han har hatt en solid andel av motgang som ligner det vi leser om i denne teksten.

Vers 36 er et sitat fra Salme 44, som er en klagesalme, der forfatteren klager over at Gud ikke har hjulpet dem i motgangstider. Guds kjærlighet rekker lenger enn det timelige og det fysiske. Den rekker inn i evigheten og inn i den åndelige verden.

Refleksjonsspørsmål

  • Hva sier dette avsnittet om Guds omsorg?