Romerbrevet 2,1-16

Romerbrevet har gjennom hele kirkas historie, vært av de mest sentrale og mest leste av Paulus sine brev. Kanskje ikke så rart når brevet tar opp temaer som: rettferdiggjørelse, det nye folkets plass i menigheten og håpet om herligheten.

Banner som leser "Romerne 1-8"

Menneska skal gjera rekneskap for Gud

Romerne 2,1-16

Les i nettbibelen.

1Derfor har du ingen unnskyldning, du menneske som dømmer, hvem du enn er. For når du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer, gjør jo det samme selv, 2og vi vet at Guds dom med rette rammer dem som driver med slikt. 3Men når du, menneske, dømmer dem som gjør slikt, og selv gjør det samme, mener du da at du skal slippe unna Guds dom? 4Eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? 5Med ditt harde hjerte som ikke vil vende om, hoper du opp vrede over deg til vredens dag, når Gud åpenbarer sin rettferdige dom. 6Han skal lønne hver og en etter det han har gjort: 7De som tålmodig gjør det gode og søker herlighet, ære og uforgjengelighet, får evig liv. 8Men de som i selvgodhet er ulydige mot sannheten og lar seg lede av uretten, har vrede og harme i vente. 9Nød og angst skal komme over hvert menneske som gjør det onde, jøde først og så greker. 10Men herlighet, ære og fred skal den få som gjør det gode, jøde først og så greker. 11For Gud gjør ikke forskjell på folk. 12Alle som syndet uten loven, skal gå fortapt uten loven. Og alle som syndet under loven, skal dømmes etter loven. 13For det er ikke de som hører lovens ord, som blir rettferdige for Gud. Nei, de som gjør det loven sier, de skal kjennes rettferdige. 14For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. 15De viser med dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres. Om det vitner også samvittigheten deres, når tankene deres anklager eller forsvarer dem. 16Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det skjulte i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium.

Den som minnest litt tilbake i tid, hugsar kanskje talar der ein blei truga med dom og helvete i sterke bilete dersom ein ikkje vende om? I dag har pendelen svinga, og vi høyrer stort sett berre om ein snill Gud som står og venter med opne armar. Så stopper det ofte der. Men gir
dette oss det riktige bildet av Gud?

Les teksten sakte og ta deg tid med kvart eksempel. Det blir nemlig eit oppgjer, for Gud er sannferdig og rettferdig. Kva gjer du med ditt harde hjarta, det at du stadig tenkjer først på deg sjølv? At du dømmer andre, men gjer sjølv det same?

Ikkje-kristne menneske vil dømme oss på domens dag, fordi dei naturleg har gjort dei gode gjerningane vi har unnlate å gjera. Vi har fått opplæring og kristen kunnskap, og det forpliktar.

Ei utfordring:

  • Korleis forstår du vers 2,4b om at Guds godleik skal drive oss til omvending?